Baskı

DTE Systems Türkiye
Uludağ Group
Maslak Meydan Sokak Veko Giz Plaza No :3/45
Kat :14 Maslak Sarıyer /İstanbul

Ücretsiz Danışma Hattı:  0850 888 0 449 

İçeriklerin sorumluluğu
Bu sayfaların içerikleri büyük özenle oluşturulmuştur. İçeriklerin doğruluğu, bütünlüğü ve güncelliği için sorumluluk alamayız. Hizmet sunucusu olarak § 7 fıkra 1 TMG uyarınca bu sayfalardaki kendi içeriklerimizden, genel yasalar uyarınca sorumluyuz. §§ 8 ila 10 TMG uyarınca, hizmet sunucusu olarak, yasa dışı faaliyetlere işaret eden aktarılan veya kaydedilen yabancı bilgileri denetlemekle veya duruma göre araştırmakla yükümlü değiliz. Genel yasalara göre bilgilerin kaldırılmasına veya kilitlenmesine dair yükümlüklere, buna bağlı olarak dokunulmaz. Ancak buna bağlı bir sorumluk, somut bir yasa ihlalinin belli olduğu zamanından itibaren mümkündür. İlgili yasa ihlallerinin ortaya çıkmasıyla bu içerikleri derhal kaldıracağız.

Bağlantılar için sorumluluk
Teklifimizin, içeriklerine hiçbir etkimizin olmadığı, üçüncülerin web sayfalarına bağlantıları vardır. Bu sebepten dolayı bu yabancı içerikler için sorumluluk alamayız. Bağlantı kurulmuş sayfaların içeriklerinden daima sayfanın ilgili sunucusu veya işleticisi sorumludur. Bu bağlantı kurulmuş sayfalar, bağlantı kurulduğu zamanda olası yasa ihlallerine dair kontrol edilmiştir. Bağlantı kurma sırasında yasa dışı içerikler bulunamadı. Ancak yasa ihlaline dair somut bir iz olmadan, bağlantı kurulmuş sayfayı içerik bakımından sürekli olarak kontrol etmek, işleticiye karşı uygun değildir. Yasa ihlallerinin belli olması durumunda, böylesi linkleri derhal kaldıracağız.

Telif hakkı
Sayfa işleticisi tarafından oluşturulan yazılar telif hakkına bağlıdır. Telif hakkı sınırlarının dışındaki her türlü değerlendirme, ilgili oluşturanın onayına tabiidir. Bu sayfanın indirmeleri ve kopyaları sadece özel, ve ticari olmayan amaçlar için kullanılabilir. Bu sayfanın içerikleri işletici tarafından oluşturulmadığı sürece, üçüncülerin telif hakları dikkate alınır. Özellikle üçüncülerin içerikleri bu sınıfa girer. Kullanıcı yinede telif hakkı ihlalini fark ederse, bizi bilgilendirmenizi rica ederiz. Yasa ihlalleri ortaya çıktığında, üçüncülerin haklarını olumsuz etkileyen içerikler derhal kaldırılır.

DEV KAMPANYA