Ochrona danych

Korzystanie z tej witryny może być związane z przetwarzaniem danych osobowych. Dla lepszego zrozumienia chcielibyśmy przedstawić przegląd tych procesów za pomocą następujących informacji. Aby zapewnić rzetelne przetwarzanie, chcielibyśmy również poinformować Cię o twoich prawach zgodnie z & nbsp; ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) oraz niemiecką federalną ustawą o ochronie danych (BDSG). Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest DTE Systems GmbH, Maria-von-Linden-Str. 23, 45665 Recklinghausen, Niemcy (zwane dalej „my” lub „nas”).

1. Ogólne informacje

a. Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące tych informacji lub chcesz skontaktować się z nami w celu potwierdzenia swoich praw, wyślij swoją prośbę na adres:

DTE Systems
HP Factory
Krzysztof Mizera
Przemysłowa 6
62-030 Luboń
PL7831832540

b. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

Korzystanie z tej strony może skutkować przetwarzaniem danych osobowych. Pojęcie ochrony danych „dane osobowe” odnosi się do wszystkich informacji dotyczących konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Adres IP może być także datą osobistą. Adres IP jest przypisywany do każdego urządzenia podłączonego do Internetu przez dostawcę usług internetowych, aby mógł on wysyłać i odbierać dane. Korzystając ze strony, zbieramy informacje, które sam podajesz. Ponadto podczas wizyty na stronie automatycznie zbieramy pewne informacje o korzystaniu z witryny.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych, w szczególności GDPR i niemieckim BDSG. Przetwarzanie danych przez nas odbywa się tylko na podstawie zgody prawnej. Korzystając z tej strony, przetwarzamy dane osobowe wyłącznie za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 zdanie 1 a) GDPR), w celu wypełnienia umowy, której jesteś stroną lub wniosku o przeprowadzenie środków poprzedzających zawarcie umowy (art. 6 (1) zdanie 1 b) GDPR), w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 zdanie 1 c) GDPR) lub jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów osoby trzeciej, jeśli nie przeważają ich interesy ani podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) PKB).

c. Czas przechowywania danych

O ile w poniższych informacjach nie określono inaczej, dane przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub prawnych. Takie ustawowe wymogi dotyczące zatrzymania mogą wynikać w szczególności z przepisów handlowych lub podatkowych.

d. Dostawca usług technicznych

O ile nie podano inaczej w poniższych informacjach, dane są przetwarzane na serwerach dostawców usług technicznych, którzy w tym celu zostali przez nas zleceni. Dostawcy usług przetwarzają dane tylko po wyraźnej instrukcji i są zobowiązani umownie do zagwarantowania wystarczających środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych.

2. Przetwarzanie plików dziennika serwera

Podczas korzystania z naszej strony tylko w sposób informacyjny, tylko zautomatyzowane (nie poprzez rejestrację) przechowywane są ogólne informacje, które Twoja przeglądarka przesyła do naszego serwera. Obejmują one domyślnie: przeglądarkę typ / wersja, system operacyjny, odwiedzona strona, poprzednio odwiedzona strona (adres URL odsyłacza), adres IP, data i godzina żądania serwera oraz kod stanu HTTP.

Przetwarzanie odbywa się w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów i opiera się na podstawie prawnej art. 6 (1) zdanie 1 f) GDPR. To przetwarzanie jest ważne dla zarządzania technicznego i bezpieczeństwa strony. Zapisane dane zostaną usunięte po siedmiu dniach, chyba że istnieje uzasadnione podejrzenie niezgodnego z prawem wykorzystania na podstawie konkretnych dowodów i wymagane jest dalsze badanie i przetwarzanie informacji z tego powodu.

3. Opcje kontaktu i zapytania

Nasza strona internetowa zawiera formularz kontaktowy, którego możesz użyć do wysyłania nam wiadomości i zapytań o nasze produkty.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 b) PKBR. Wszystkie wymagane pola danych są wymagane do przetworzenia żądania. Bez takich danych nie możemy przetworzyć Twojego żądania. Dostarczanie dalszych danych jest dobrowolne. Alternatywnie możesz wysłać do nas wiadomość e-mailem.

4. Sklep internetowy

a. & nbsp; Przetwarzanie danych przy zakupie

Jeśli zamawiasz produkt za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celu zapewnienia Ci zamówionego produktu. W szczególności obejmuje to imię i nazwisko, adres, informacje o typie pojazdu oraz, w stosownych przypadkach, informacje o płatnościach w przypadku płatności przelewem bankowym. & Nbsp; Aby dostarczyć zamówione produkty, należy przesłać dane dostawy do jeden z naszych dostawców usług spedycyjnych określonych w porządek.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie PKB.

b. Płatność za pomocą karty kredytowej & nbsp; (jeszcze niedostępna we wszystkich krajach) & nbsp;

Oferujemy kartę kredytową metody płatności. Należy pamiętać, że odpowiednie informacje o płatnościach są gromadzone i przetwarzane przez odpowiednich dostawców usług płatniczych na własną odpowiedzialność.

c. Płatność przez Paypal (jeszcze niedostępna we wszystkich krajach) & nbsp;

Masz również możliwość zapłaty za pośrednictwem Paypal. Należy pamiętać, że informacje dotyczące płatności są dostarczane przez firmę PayPal (Europa) S. & agrave; r.l. et Cie, S.C.A. zamieszkały w Luksemburgu na własną odpowiedzialność.
PayPal przesyła nam twoje dane adresowe, przechowywane w Paypal, które przetwarzamy tylko w celu zawarcia umowy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 b) GDPR.
Więcej informacji na temat ochrony danych w Paypal można znaleźć.

d. Płatność za pomocą faktury i raty (dostępna tylko w Niemczech i Austrii)

Oferujemy metodę płatności i raty we współpracy z Klarna AB (publ), Sveav & auml; gen 46, 111 34 Stockholm , Szwecja (Klarna). W tym celu Klarna musi przeprowadzić kontrolę tożsamości i kredytu. W tym celu zbieramy dodatkowe dane (takie jak data urodzenia, płeć i numer telefonu) przy wyborze płatności i raty i przekazujemy je Klarnie. Podstawą prawną zbierania i przekazywania do Klarny jest art. 6 ust. 1 lit. Klarna przetwarza dane na własną odpowiedzialność. & Nbsp; Więcej informacji na temat ochrony danych w Klarnie można znaleźć tutaj.

5. Rejestracja

Aby korzystać z niektórych funkcji witryny lub zapisać preferencje użytkownika dla przyszłych zamówień lub wyświetlić historię zamówień, wymagana jest rejestracja za pośrednictwem strony internetowej. Wymagane informacje można zobaczyć w formularzu rejestracyjnym. Podanie informacji oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do pełnej rejestracji. Podane dane będą przetwarzane w celu świadczenia usługi. Przetwarzanie opiera się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RWP.

6. Newsletter

a. Subskrypcja i rezygnacja z subskrypcji

Dzięki naszemu biuletynowi tuningu chipów chcielibyśmy poinformować Cię o aktualnych wiadomościach i trendach, a także wspaniałych promocjach i ofertach. Aby zapisać się do newslettera, wymagany jest prawidłowy adres e-mail. Aby zweryfikować adres e-mail, najpierw otrzymasz e-mail z loginem, który musisz potwierdzić, klikając link (podwójna akceptacja).
Wyślemy Ci nasz newsletter na podstawie Twojej zgody (Art. 6 ust. 1 zdanie 1 a) PKBR). W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji biuletynu lub cofnąć zgodę ze skutkiem na przyszłość. Po prostu skorzystaj z linku anulowania subskrypcji zawartego w każdym e-mailu lub jednym z wyżej wymienionych kanałów kontaktowych. & Nbsp; Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również datę i godzinę rejestracji. Przetwarzanie tych danych jest wymagane, aby móc udowodnić, że zgoda została udzielona. Podstawa prawna opiera się na naszym odpowiednim dowodzie obowiązku (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) w związku z art. 7 ust. 1 RWR).

b. Analiza

Analizujemy również zachowania czytelnicze i stawki otwarcia naszego newslettera. Zbieramy i przetwarzamy pseudonimizowane dane użytkowania, których nie łączymy z Twoimi adresami e-mail.
Podstawą prawną analizy naszego biuletynu jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 f) GDPR, a przetwarzanie służy naszemu uzasadnionemu interesowi w optymalizacji naszego newslettera. Możesz odwołać to w dowolnym momencie, kontaktując się z jednym z powyższych kanałów kontaktowych.

7. Pliki cookie

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę podczas odwiedzania strony internetowej. Oznacza to używaną przeglądarkę i może zostać rozpoznany przez nasz serwer. & Nbsp; W szczególności używamy trwałych plików cookie, aby zachować Twoje preferencje, tj. Zapisać wybór pojazdu. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może się różnić w zależności od pliku cookie. & nbsp; O ile to wykorzystanie plików cookie powoduje przetwarzanie danych osobowych, jest to oparte na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 zdanie 1 (f ) GDPR. Takie przetwarzanie służy naszemu uzasadnionemu interesowi, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki w dowolnym momencie. Możesz zasadniczo sprzeciwić się używaniu plików cookie przez ustawienia przeglądarki. & Nbsp;

8. Analiza naszej strony internetowej

a. Google Analytics

Korzystamy z usługi Google Analytics firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google”), aby ocenić odwiedzających naszą witrynę. Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z treści online przez użytkowników są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie korzystała z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszych treści online przez użytkowników, w celu sporządzania raportów o działaniach w ramach tych treści i dostarczania nam dalszych usług związanych z korzystaniem z tych treści i korzystania z Internetu. W tym przypadku z przetwarzanych danych można utworzyć pseudonimowe profile użytkowania.

Korzystamy z Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) GDPR i służy uzasadnionemu interesowi analizy zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej i możliwego projektu opartego na potrzebach.

Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Zapobiegasz również gromadzeniu informacji generowanych przez plik cookie, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Jeśli odwiedzasz naszą stronę za pomocą urządzenia mobilnego, możesz wyłączyć Google Analytics , klikając ten link .

Google ma certyfikat zgodnie z Umową Tarczy Prywatności, która zapewnia zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

b. Optymalnie

Korzystamy również z Optimizely na naszej stronie internetowej, usługi analizy internetowej świadczonej przez Optimizely, Inc. 631 Howard St., Suite 100, San Francisco, CA 94105, USA. Optimizely pomaga nam lepiej dostosować naszą stronę internetową do Twoich potrzeb. Usługa korzysta z plików cookie. Informacje uzyskane na podstawie pliku cookie o korzystaniu ze strony internetowej są przekazywane do Optimizely. Dane są zazwyczaj przechowywane na serwerze znajdującym się w USA. Używamy Optimizely tylko z anonimizacją IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie obcięty w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany do serwera Optimizely w USA i tam skrócony.

W naszym imieniu Optimizely wykorzystuje uzyskane informacje do oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. Na tej podstawie Optimizely dostarcza oceny i raporty w celu optymalizacji strony internetowej. Jeśli adres IP jest przesyłany przez przeglądarkę, dane te nie zostaną połączone z innymi danymi Optimizely.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 (1) zdanie 1 f) GDPR i służy uzasadnionemu interesowi analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej i możliwego projektu opartego na potrzebach.

Możesz odmówić przechowywania plików cookie w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia w przeglądarce. W dowolnym momencie możesz również zatrzymać śledzenie przez Optimizely. W takim przypadku nie zostaną uzyskane ani zapisane żadne informacje o korzystaniu z witryny. Postępuj zgodnie z instrukcjami pod adresem http://www.optimizely.com/opt_out.

Optimizely jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności, zapewniając gwarancję zgodności z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkWAAW&status=Active.

9. Śledzenie i retargeting

b. Facebook (piksel akcji użytkownika)

Na naszej stronie internetowej ustawiamy „Visitor Action Pixel” firmy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub, jeśli znajdujesz się w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Za pomocą piksela akcji użytkownika możemy śledzić zachowanie użytkowników po ich przekierowaniu na naszą witrynę, klikając reklamę na Facebooku (tak zwana „konwersja”). Możemy również śledzić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynku. Dane zebrane w ten sposób są dla nas anonimowe. Nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy zgodnie z naszymi wiedza, umiejętności. Facebook może połączyć te dane z Twoim kontem na Facebooku, a także dla własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką korzystania z danych Facebooka https://www.facebook.com/about/privacy/.

Piksel akcji użytkownika jest uruchamiany przez Facebooka, gdy nasza strona jest dostępna i może przechowywać plik cookie na Twoim urządzeniu. Jeśli następnie zalogujesz się na Facebooku lub odwiedzisz Facebook w stanie zalogowanym, Twoja wizyta w naszej treści online zostanie odnotowana w Twoim profilu. Dane zebrane o Tobie są nadal dla nas anonimowe, więc nie dostarczaj nam żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Jednak dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu połączenie z odpowiednim profilem użytkownika jest możliwe i może być wykorzystywane przez Facebooka, jak również dla własnych badań rynku i celów reklamowych.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) GDPR i służy naszym uzasadnionym interesom gospodarczym.

Możesz odwołać kolekcję Facebook Pixel i wykorzystać swoje dane do wyświetlania reklam na Facebooku pod następującym adresem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Facebook jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności, która zapewnia zgodność z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

c. Odbiorcy niestandardowi Facebooka

Nasza strona internetowa korzysta z niestandardowych odbiorców Facebooka dla stron internetowych, serwisu Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Piksel remarketingowy z Facebooka jest zintegrowany na naszej stronie internetowej, za pomocą której Facebook może przechwytywać odwiedzających naszą stronę i wykorzystywać ich dane jako podstawę reklam (Facebook Ads). Piksel przesyła ogólne informacje o sesji przeglądarki do Facebooka, a także nieodwracalną i nieosobową kontrolę (wartość skrótu), która jest generowana z Twojego identyfikatora Facebook. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Facebooka, a także prawa i opcje ochrony danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności Facebook na https://www.facebook.com/privacy/explanation. < / p>

Podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie jest zdanie Artice 6 (1). 1 f) GDPR i służy naszym uzasadnionym interesom gospodarczym.

Jeśli chcesz odwołać korzystanie z niestandardowej publiczności serwisu Facebook w przyszłości („Opt Out”), możesz to zrobić na stronie https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.

Facebook jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności, która zapewnia zgodność z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

d. Usługi marketingowe Google

Korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych Google LLC na naszej stronie (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Usługi te pozwalają nam lepiej kierować reklamy, aby wyświetlać użytkownikom reklamy oparte na zainteresowaniach. Remarketing pokaże użytkownikom reklamy i produkty, które okazały się interesujące wśród innych witryn w Interesach sieci Google. W tym celu Google wykonuje kod. Tak zwane (re) marketingowe tagi są zintegrowane ze stroną internetową. Z ich pomocą użytkownik otrzymuje indywidualne ciasteczko. Plik cookie to mały plik, który jest zapisywany (zamiast plików cookie można również użyć porównywalnych technologii). Pliki cookie mogą być ustawiane przez różne domeny, w tym przez google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. Ten plik rejestruje odwiedzane strony internetowe, jakie treści są zainteresowane i jakie były oferty. Ponadto przechowywane są informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas odwiedzin i inne informacje na temat korzystania z oferty online. Gromadzi również adres IP użytkowników, a Google Analytics wskazuje, że adres IP zostanie obcięty w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wszystkie dane użytkownika są przetwarzane tylko jako dane pseudonimowe. Google nie przechowuje nazw ani adresów e-mail. Wszystkie wyświetlane reklamy nie są zatem wyświetlane specjalnie dla osoby, ale dla właściciela pliku cookie. Informacje te są gromadzone przez Google i przesyłane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Wśród usług marketingowych Google korzystamy z internetowego programu reklamowego Google AdWords. W przypadku Google AdWords każdy reklamodawca otrzymuje inny plik cookie do konwersji. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny reklamodawców AdWords. Informacje zebrane za pośrednictwem pliku cookie są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Reklamodawcy zobaczą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli swoją reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji, które osobiście identyfikują użytkowników.

Możemy wykorzystywać reklamy innych firm w DoubleClick w oparciu o usługi marketingowe Google. DoubleClick używa plików cookie, które umożliwiają Google i jego stronom stowarzyszonym wyświetlanie reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w tej witrynie lub innych witrynach w Internecie.

Korzystanie z usług Google jest realizowane przez Menedżera tagów Google. Więcej informacji na temat wykorzystania danych Google do celów marketingowych można znaleźć na stronie przeglądu: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Polityka prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy dostępna .

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest Artykuł 6 (1) 1 f) GDPR, a przetwarzanie służy naszym uzasadnionym interesom gospodarczym.

Jeśli chcesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem Google Marketing Services, możesz skorzystać z opcji rekrutacji i rezygnacji Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Google ma certyfikat zgodnie z Umową Tarczy Prywatności, która zapewnia zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)

e. Microsoft Bing Ads

Korzystamy z narzędzia do konwersji i śledzenia firmy Microsoft Corporation Bing Ads & nbsp; (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, „Microsoft”) na naszej stronie internetowej. Microsoft przechowuje plik cookie na komputerze użytkownika, aby umożliwić analizę korzystania z naszych treści online. Wymagane jest do tego, aby użytkownik dotarł do naszej strony internetowej poprzez wyświetlenie Microsoft Bing Ads. Microsoft i widzimy, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany na naszą stronę internetową i dotarł do wstępnie zdefiniowanej strony docelowej. Poznajemy tylko całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę Bing, a następnie zostali przekierowani na stronę docelową (konwersje). Brak adresów IP. Żadne dalsze dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika nie będą przekazywane.
Więcej informacji na temat prywatności i plików cookie w reklamach Microsoft Bing można znaleźć w Polityce prywatności firmy Microsoft: https://account.microsoft.com/privacy/ ad-settings / signedout? lang = en-GB.
Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest Artykuł. 6 (1) zdanie. 1 f) GDPR i przetwarzanie służy naszym uzasadnionym interesom gospodarczym.
Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia Bing Ads, możesz zrezygnować z Microsoft tutaj: http://choice.microsoft.com/en -US / opt-out.
Microsoft jest certyfikowany zgodnie z Umową Tarczy Prywatności, która zapewnia zgodność z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active ).

10. Usługi wbudowane i treści osób trzecich

Korzystamy z usług i treści dostarczanych przez osoby trzecie na naszej stronie internetowej (określanych łącznie jako „Treść”). W przypadku takiej integracji przetwarzanie adresu IP jest technicznie konieczne, aby treść mogła zostać wysłana do przeglądarki. Twój adres IP zostanie zatem przekazany odpowiednim dostawcom zewnętrznym. & Nbsp; W każdym przypadku te procesy danych są wykorzystywane do ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej strony internetowej i są oparte na podstawie prawnej art. 6 ( 1) zdanie. 1 f) PKBR. & Nbsp;

Język programowania JavaScript jest regularnie używany do integracji treści. Możesz zatem sprzeciwić się przetwarzaniu danych, wyłączając wykonywanie JavaScript w przeglądarce lub instalując bloker JavaScript. Pamiętaj, że może to spowodować ograniczenia funkcjonalne na stronie. & Nbsp; Zawarliśmy w naszej witrynie treści pochodzące od następujących dostawców zewnętrznych:

Zawartość Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”):
- „Mapy Google” do wyświetlania map;
- „Google Web Fonts” do wyświetlania czcionek.

Google jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności, która zapewnia zgodność z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Aby oglądać filmy, korzystamy z usługi YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube, jako spółka zależna Google, jest objęty certyfikatem Google Privacy Shield.

11. Aplikacja na smartfona i inne narzędzia programowe

Aby korzystać z naszej aplikacji na smartfony i innych narzędzi programowych, musisz zarejestrować się jako użytkownik. W tym celu musisz podać swój adres e-mail, który służy również jako nazwa logowania. Ponadto możesz wybrać hasło. Po rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Aby korzystać z funkcji aplikacji, Twój produkt zostanie zarejestrowany. Dostarczone dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu zaoferowania funkcji aplikacji. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 b) PKBR.

Aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo naszych produktów, gromadzone są informacje techniczne na temat korzystania z aplikacji i innych narzędzi oprogramowania, które opisują używany produkt i zastosowanie w pojeździe. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia jakości i wsparcia technicznego dla konkretnego klienta. Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie. 1 f) GDPR i przetwarzanie służy naszemu uzasadnionemu interesowi w optymalizacji naszych produktów, przetwarzaniu żądań klientów i sprawdzaniu roszczeń gwarancyjnych lub zachowaniu dowodów. & Nbsp;

12. Cofnięcie zgody

Możesz odwołać daną zgodę zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Takie odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu odwołania na podstawie zgody.

13. Twoje prawa

Jako osoba dotknięta problemem masz prawo dochodzić nam swoich praw. W szczególności masz następujące prawa:

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia w sprawie PKB i niemieckiej i sekty; 34 BDSG masz prawo zażądać informacji o tym, czy iw jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe o Tobie, czy nie.
Masz prawo zażądać korekty swoich danych zgodnie z artykułem 16 GDPR.
Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 rozporządzenia o PKB i & sekty; 35 BDSG.
Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 18 rozporządzenia w sprawie PKB.
Masz prawo, zgodnie z Artykułem 20 GDPR, do otrzymywania danych osobowych, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, wspólnym i czytelnym dla maszyny formacie oraz do przekazywania tych danych innej osobie odpowiedzialnej.

14. Prawo sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia w sprawie PKB, masz prawo sprzeciwić się wszelkiemu przetwarzaniu opartemu na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e) lub f) GDPR. Jeśli przetwarzamy dane osobowe o Tobie w celu reklamy bezpośredniej, możesz odwołać to przetwarzanie zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 RWP.

15. Inspektor ochrony danych

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod następującymi danymi kontaktowymi: [email protected]

15. Skarga do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych z naruszeniem postanowień GDPR, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 rozporządzenia w sprawie PKB.