Rezygnacja

Instrukcja rezygnacji (tylko konsumenci)

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez konieczności podawania powodów.
Termin odwołania wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wyznaczona przez ciebie (która nie jest przewoźnik) posiada / przejął towary.
Aby skorzystać z prawa do odwołania, należy nas poinformować,

DTE Systems Polska
HP Factory
Sebastian Sęk,
ul.Nowolipki 12/30,
00-153 Warszawa,
NIP 5252624085


Twojej decyzji o rezygnacji niniejszej umowy za pomocą jednoznacznej deklaracji (np. wysłanej pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu możesz użyć załączonego formularza odstąpienia od umowy, chociaż nie jest to konieczne.
Termin rezygnacji jest spełniony, jeśli wyślesz powiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa do odwołania przed upływem terminu do rezygnacji. Konsekwencje rezygnacji

Jeśli zrezygnujesz z tej umowy, musimy zwrócić całą płatności, którą otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych, ponieważ poprosiłeś o metodę dostawy inną niż najtańszy środek standardowej dostawy oferowany przez nas), niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o zamiarze rezygnacji z niniejszej umowy. Wdrożymy tę samą metodę płatności, aby ta spłata była tą, którą wykorzystałeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatą za ten zwrot płatności.

Możemy odmówić zwrotu płatności, dopóki nie otrzymamy zwrotu towarów lub do czasu dostarczenia dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.

Musisz bezzwłocznie zwrócić lub przekazać nam towar, ale najpóźniej w ciągu czternastu dni od datę, w której poinformujesz nas o swoim zamiarze rezygnacji z tej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem terminu czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Musisz zapłacić nam za każdą utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z niepotrzebnej obsługi poza zwykłą kontrolą jakości, właściwości i prawidłowego funkcjonowania towarów.

Uwaga: Mamy nadzieję, że zrozumiemy, że możemy przetwarzać tylko zwrócone paczki lub koperty wysyłane jako opieczętowane paczki lub koperty. Z przyjemnością zwrócimy Ci z góry opłatę pocztową, jeśli będziemy musieli pokryć koszty zwrotu. Unikaj uszkodzenia i zanieczyszczenia produktu. Jeśli nie możesz odesłać produktu w oryginalnym opakowaniu, pamiętaj, aby odesłać go z powrotem do odpowiedniego skrzynki, aby uniknąć wszelkich szkód transportowych. Powyższe procedury nie są warunkiem skutecznego wykonywania prawa do odstąpienia od umowy.

Pobierz
Przykład Formularz wypłaty