Warunki handlowe

Klienci mogą odnosić się do warunków handlu Warunki handlowe DTE i zapisz je w formacie PDF. Darmowy program do otwierania plików PDF jest dostępny pod adresem: http://get.adobe.com/pl/reader/. Nasze warunki handlowe będą dodatkowo wysyłane do klientów e-mailem bezpośrednio po zakończeniu sprzedaży, aby klienci mogli je przechowywać i drukować.

i sekcja; 1 UWAGI OGÓLNE
(1) Niniejsze Warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów, dostaw i innych usług świadczonych przez 

DTE Systems Polska
HP Factory
Sebastian Sęk
ul.Nowolipki 12/30
00-153 Warszawa
NIP 5252624085


(o których mowa poniżej jako „sprzedawca”) za pośrednictwem sklepu internetowego www.chiptuning.com i wszystkich poddomen należących do tej domeny.

(2) Prawo niemieckie ma pierwszeństwo przed relacjami handlowymi między sprzedającym a jego klientami. Jeżeli klient jest konsumentem, wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim nie unieważnia ochrony przyznanej przez nadrzędne przepisy prawa państwa, w którym konsument zwykle zamieszkuje. Stosowanie prawa handlowego ONZ jest wykluczone.

(3) Językiem umowy jest język niemiecki.

(4) Jeśli klient jest handlowcem, osoba prawna pod publiczną prawem lub specjalnym zaufaniem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji jest Recklinghausen. To samo dotyczy sytuacji, w której klient nie ma ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub jeśli jego normalne miejsce zamieszkania nie jest znane w dniu wszczęcia postępowania sądowego.
W przypadku konsumentów miejscem jurysdykcji jest sąd miejsce zamieszkania klienta.

i sekta; 2 ZAWARCIE UMOWY
(1) Wprowadzając producenta, model i typ pojazdu, klient może wybrać produkty z oferty sprzedawcy w sklepie i odebrać je w tak zwanym koszyku przy użyciu Przycisk „Dodaj do koszyka”. Klient składa wiążącą ofertę zakupu towarów w koszyku, naciskając przycisk „Kup”. Klient może przejrzeć i zmienić dane w dowolnym momencie przed wysłaniem zamówienia. Aplikacji nie można jednak przesyłać i przesyłać, dopóki klient nie kliknie przycisku „Akceptuj ToT”, akceptując w ten sposób niniejsze warunki umowy i wyrażając zgodę na to, aby stały się one integralnym elementem zamówienia.
(2) Sprzedawca następnie wyślij automatyczne potwierdzenie odbioru do klienta e-mailem. Zawiera on szczegóły zamówienia i może zostać wydrukowany przez klienta za pomocą funkcji „Drukuj”. Automatyczne potwierdzenie odbioru dokumentuje wyłącznie, że zamówienie klienta zostało odebrane przez dostawcę, ale nie oznacza akceptacji oferty. Umowa najpierw wchodzi w życie z natychmiastowym wydaniem przez sprzedającego oświadczenia o przyjęciu (maksymalnie dwa dni), który zostanie wysłany jako oddzielna wiadomość e-mail.

i sekta; 3 CENY, KOSZTY PRZESYŁKI, PODATEK OD WARTOŚCI DODATKOWEJ I PŁATNOŚĆ
(1) Podane ceny dotyczą zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego. Wszystkie ceny zawierają podatek od wartości dodanej według obowiązującej stawki, która jest wyszczególniona oddzielnie.

(2) Ceny nie obejmują kosztów wysyłki lub pakowania znanych klientowi przed wydaniem zamówienia. Wysokość kosztów przesyłki zależy od wagi i rozmiaru towaru oraz miejsca przeznaczenia: patrz koszt wysyłki

(3) Sprzedawca dostarcza klientowi w zamian za jedną z następujących metod płatności według uznania klienta: płatność z góry (przelew bankowy, PayPal, karta kredytowa), na fakturze lub gotówce płatność przy odbiorze.

(4) W przypadku dostawy z fakturą, płatność jest należna natychmiast po otrzymaniu faktury.

(5) Jeśli klient zalega z fakturą obowiązki płatności, sprzedawca może domagać się odszkodowania zgodnie z przepisami prawa i / lub wycofać się z umowy.

i sekta; 4 DOSTAWA I PRZENIESIENIE RYZYKA
(1) O ile umowa nie stanowi inaczej, zamówiony towar zostanie dostarczony na adres podany przez klienta. Dostawa odbywa się z magazynu sprzedawcy.

(2) O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, sprzedawca wysyła towary w ciągu 3-5 dni roboczych.

i sekta ; 5 REZERWACJA TYTUŁU
Dostarczone towary pozostają własnością sprzedającego, dopóki wszystkie roszczenia wynikające z umowy nie zostaną spełnione. Jeśli klient jest osobą prawną na mocy prawa publicznego, specjalnym funduszem prawa publicznego lub handlowcem prowadzącym działalność handlową lub pracującym na własny rachunek, towary pozostają własnością sprzedającego do momentu, w którym wszystkie roszczenia przysługujące sprzedającemu nie będą trwały relacje w kontekście umowy zostały uregulowane.

i sekta; 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY MATERIAŁOWE I WADY PRAWNE

(1) W przypadku wad klient uzyskuje prawa gwarancyjne regulowane przez prawo zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeśli w kontrakt zaangażowani są tylko handlowcy i sekta; 377 ff. HGB obowiązuje dodatkowo.

(2) Jeśli klient jest handlowcem, okres gwarancji na nowe przedmioty wynosi jeden rok.

(3) Gwarancja nie jest przedłużana na używane przedmioty, jeśli klient jest handlowcem. Jeśli klient jest konsumentem, okres gwarancji na używane przedmioty wynosi 12 miesięcy.

i sekta; 7 OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA W PRZYPADKU TRANSPORTU USZKODZENIA
Jeśli towary zostaną dostarczone z oczywistym uszkodzeniem skrzynki lub zawartości, klient jest proszony o natychmiastowe złożenie skargi do przewoźnika / spedytora & ndash; bez uszczerbku dla praw do gwarancji (i sekty; 7) - oraz do powiadamiania sprzedawcy bez zbędnej zwłoki pocztą elektroniczną lub w inny sposób (faks / poczta), aby sprzedawca mógł dochodzić swoich praw wobec przewoźnika / spedytora .

i sekty; 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
(1) Roszczenia klienta o odszkodowanie są wykluczone. Wyjątkiem od tego są roszczenia odszkodowawcze po stronie klienta, które dotyczą ofiar śmiertelnych, obrażeń fizycznych lub uszczerbku na zdrowiu, które można przypisać naruszeniu głównych zobowiązań umownych (obowiązki kardynalne) lub które dotyczą odpowiedzialności za inne szkody wynikające z niewłaściwego myślenia lub rażące zaniedbanie ze strony sprzedawcy, jego przedstawicieli prawnych lub jego zastępców. Głównymi zobowiązaniami umownymi są te, których spełnienie jest konieczne do osiągnięcia celu umowy.

(2) Jeśli sprzedawca jest winny naruszenia głównych zobowiązań umownych z powodu zwykłego zaniedbania, ponosi odpowiedzialność tylko za szkody zazwyczaj przewidywalne dla rodzaju umowy, chyba że roszczenia klienta dotyczące szkód dotyczą ofiar śmiertelnych, obrażeń fizycznych lub uszczerbku na zdrowiu.

(3) Ograniczenia opisane w ust. 1 i 2 mają również zastosowanie na korzyść sprzedawcy przedstawiciele prawni i pełnomocnicy, jeżeli roszczenia są kierowane bezpośrednio przeciwko tym.

(4) Przepisy dotyczące odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

i sekty; 9 ZAKRES PAKOWANIA
Dostawca uczestniczy w ogólnokrajowym systemie usuwania odpadów zgodnie z & sekty; 6 par. 1 niemieckiego Urzędu ds. Opakowań.

i sekta; 10 INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW WEDŁUG PRAWODAWSTWA UE (UE Nr 524/2013)
Komisja Europejska stworzy platformę internetowego rozstrzygania sporów na początku 2016 r. (Http://ec.europa.eu / consumer / odr /). Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia WE (UE) nr. 524/2013 każdy sprzedawca internetowy mający siedzibę w Unii Europejskiej musi mieć link na swoich stronach internetowych, który prowadzi do platformy ODR. Spełniamy ten obowiązek: ec.europa.eu/consumers/odr/

Uwaga: dla dostawców i partnerów DTE Systems GmbH & nbsp; ogólne obowiązują warunki zakupu .