Tiráž

DTE Systems GmbH
Maria-von-Linden Str. 23
D-45665 Recklinghausen

Telefon: +49(0)2361 483906
Fax: +49(0)2361 483907
E-mail: [email protected]

Generální ředitel s výkonnými pravomocemi a odpovědný za
obsah podle odstavce 55 (2) RStV (mezistátní dohoda o médiích):
Dr. Michael Krecek

DIČ podle odstavce 27a UstG (německý zákon o DPH): DE813665332

Zapsaná v obchodním rejstříku
Rejstříkový soud: Recklinghausen
Číslo registrace: HRB 4973

Odpovědnost za obsah
Obsah těchto webových stránek byl sestaven s řádnou péčí. Neneseme žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb jsme podle článku 7 (1) TMG (německý zákon o médiích) odpovědní za náš vlastní obsah těchto webových stránek, jak vyžaduje všeobecná legislativa. Podle článků 8 až 10 TMG nejsme však jako poskytovatel služeb povinni monitorovat přenášené nebo ukládané externí informace, ani vyhledávat příznaky nezákonné činnosti. To platí bez vlivu na povinnost odstranění nebo blokování používání informací v souladu se všeobecnou legislativou. Odpovědnost je v tomto případě možná však pouze ke dni zjištění určitého porušení zákona. V případě zjištění takového porušení zákona zajistíme neprodleně odstranění takového obsahu.

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na jiné webové stránky třetích stran, nad jejichž obsah nemáme žádný vliv. Z toho důvodu neneseme žádnou odpovědnost za obsah uvedených webových stránek. Stranami odpovědnými za obsah odkazovaných webových stránek jsou ve všech případech poskytovatelé nebo provozovatelé příslušných webových stránek. Zákonnost odkazovaných webových stránek byla prověřena v okamžiku připojení odkazu. V okamžiku připojení odkazu nebyla znám žádný nezákonný obsah. Oprávněně však nelze předpokládat, že bude provozovatel provádět průběžnou kontrolu obsahu odkazovaných webových stránek, bez jakýchkoliv konkrétních známek porušení zákona. V případě zjištění porušení zákona zajistíme neprodleně odstranění takových odkazů.

Autorská práva
Dílo vytvořené našimi operátory webových stránek je chráněno autorským právem. Jakákoliv forma používání, která není chráněna autorským právem, vyžaduje souhlas příslušného autora. Stahování a vytváření kopií z těchto webových stránek je dovoleno pouze pro soukromé a nekomerční účely. V případě obsahu, který nebyl vytvořen operátorem je nutné dodržovat autorská práva třetích stran. To se týká především obsahu třetích stran. Uživatelé jsou povinni nás informovat v případě, že zjistí jakékoliv porušení autorských práv. Obsah porušující autorská práva třetích stran bude v případě zjištění takového porušení zákona neprodleně odstraněn.