Zásady ochrany osobních údajů

Ceníme si vašeho zájmu o naši domovskou stránku a naší společnost. Ochrana vašich osobních údajů s ohledem na shromažďování, zpracování a používání v souvislosti s vaší návštěvou webových stránek je pro nás vysoce důležitá. Vaše osobní údaje budou chráněny v souladu s požadavky příslušných předpisů zákonného práva. Níže najdete informace o tom, jaké údaje jsou shromažďovány při vaší návštěvě webových stránek, a jak jsou tyto údaje dále používány.

Odpovědná osoba ve znění německých zákonů na ochranu osobních údajů je DTE-Systems GmbH, Maria-von-Linden-Strasse 23, 45665 Recklinghausen. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů nebo si přejete uplatnit práva nebo nároky s ohledem na vaše osobní údaje, napište nám prosím e-mailovou zprávu na adresu info@dte-systems.de.

1. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Každý přístup na naše webové stránky a každé načtení souboru, uloženého na našich webových stránkách, jsou pro naše interní systémové a statistické účely zaznamenávány. Uložená data zahrnují: název načteného souboru, datum a čas načtení, objem přenesených dat, záznam úspěšného načtení, webový prohlížeč a dotazující se doména.

Údaje většího rozsahu jsou zaznamenávány pouze v případě, že takové informace poskytnete dobrovolně - například při registraci nebo zaslání dotazu.

2. Používání a přenos osobních údajů

Pokud jste nám poskytli osobní údaje, budeme je používat za účelem zodpovězení dotazu, realizace smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli a za účelem technické administrace.

Vaše osobní údaje budou předávány třetím stranám nebo jinak přenášeny pouze v případě, že to bude nezbytně nutné pro účely realizace smlouvy - zejména v rámci přenosu údajů objednávky dodavatelům - nebo pokud to bude nutné za účelem fakturace či pokud k tomu udělíte předchozí souhlas. Udělený souhlas máte právo kdykoliv s budoucí platností zrušit.

Uložené osobní údaje budou odstraněny, pokud zrušíte souhlas s jejich uchováváním, pokud nebude registrace údajů pro účely sledované při jejich získání již nutná, nebo pokud je uchovávání vašich údajů z jiných statutárních důvodů protizákonné.

3. Právo na informace, souhlas, právo na odvolání, právo protestu

Máte právo kdykoliv a bezplatně na informace o vašich uložených osobních údajích a právo na opravu, vymazání nebo zablokování dotyčných údajů. Kdykoliv budete potřebovat, můžete se na nás obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktů:

DTE-Systems GmbH
Maria-von-Linden-Strasse 23,
45665 Recklinghausen
Telefon: +49 (0)2361 483906
Fax: +49 (0)2361 483907
E-mail: info@dte-systems.de

Pokud budeme vaše údaje používat pro účely, které na základě zákonných nařízení vyžadují váš souhlas, v každém případě vás požádáme o váš rychlý souhlas a tento udělený souhlas zaznamenáme v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Jakýkoliv udělený souhlas a/nebo budoucí použití vašich údajů pro reklamní, marketingové a prodejní účely můžete kdykoliv bez budoucích následků odvolat nebo pozastavit. V případě, že chcete souhlas odvolat nebo podat protest, stačí nám pouze zaslat stručnou zprávu. Pro tyto účely můžete použít výše uvedené kontaktní informace, a to bezplatně bez ohledu na platné základní sazby.

4. Bezpečnostní hlediska

Pro uchovávání vašich osobních údajů se snažíme používat veškeré dostupné technické a organizační prostředky takovým způsobem, aby nebyly přístupné třetím stranám. V případě komunikace prostřednictvím e-mailu nemůžeme zaručit naprostou bezpečnost údajů, a proto vám doporučujeme, abyste důvěrné informace zasílali poštou.

5. Plug-iny sociálních sítí, zejména Facebook

Naše webové stránky obsahují programy sociálních sítí (plug-iny), které jsou spouštěny výhradně poskytovateli příslušných sociálních sítí. Samotné plug-iny se identifikují při svém zobrazení na webové stránce prostřednictvím loga příslušné sociální sítě.

Když navštívíte část našich webových stránek, která obsahuje takový plug-in, proběhne přímé připojení k serverům provozovatele příslušné sítě. Následkem toho je, že je informace o tom, že jste naše webové stránky navštívili, předána příslušnému provozovateli.

Pokud se během své návštěvy na našich webových stránkách přihlásíte prostřednictvím svého osobního uživatelského účtu, může příslušný provozovatel k tomuto účtu vaši návštěvu přiřadit. Jakýkoliv způsob použití plug-inů, např. kliknutí na tlačítka Facebooku „To se mi líbí“ nebo vložení komentáře znamená, že budou výsledné informace předány přímo příslušnému provozovateli, kde budou uloženy.
Pokud si nepřejete, aby byl tento přenos dat realizován, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit od svého aktuálního provozovatele a svých účtů na sociálních sítích.

Pro účely a rozsah shromažďování údajů příslušným provozovatelem, dalšího zpracování a používání vašich údajů síťovými provozovateli a příslušná práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí, si prosím přečtěte pokyny pro ochranu osobních údajů vašeho provozovatele sociální sítě, které používáte.

6. Nástroje Google analytics

Tyto webové stránky využívají nástroje Google Analytics, což jsou služby pro analýzu webového obsahu od společnosti Google Inc. („Google“). Nástroje Google Analytics zahrnují takzvané „cookies“, což jsou textové soubory, které jsou ukládány lokálně na vašem počítači, a umožňují provádění analýzy vašich návštěv na webových stránkách. Informace vygenerované v souboru cookie o vašem používání webových stránek jsou zpravidla odesílány na server Google v USA, kde jsou uloženy. Jménem provozovatele webových stránek používá společnost Google uvedené informace pro vyhodnocení vašeho používání webových stránek, pro sestavování přehledů o aktivitách na webových stránkách a pro zajišťování dalších služeb pro provozovatele webových stránek, spojených s používáním webových stránek a internetu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem během aktivity nástrojů Google Analytics není spojena s jinými údaji Google.

Ukládání souborů cookies můžete zamezit pomocí příslušného nastavení vašeho prohlížeče, je nutné však zdůraznit, že v tomto případě nemusí být vždy zajištěna úplná dostupnost všech funkcí poskytovaných na našich webových stránkách. Také můžete zabránit v přenosu dat vygenerovaných v souboru cookie a vztahujících se k vašemu používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) na server Google a zpracování těchto dat ze strany společnosti Google stažením a instalací plug-inu, který je dostupný na následujícím odkazu: Doplněk prohlížeče pro deaktivaci nástrojů Google Analytics

Poznámka: vzhledem k diskuzi o analytických nástrojích s použitím úplné IP adresy chceme uvést, že tyto webové stránky používají nástroje Google Analytics s doplňkem „_anonymizelp()“ a že z toho důvodu jsou IP adresy zpracovávány pouze ve zkrácené podobě, aby bylo možné zamezit přímému sledování určitých osob.

Společnost DTE Systems používá technologii cílené reklamy DoubleClick-Remarketing-Pixel, což je služba společnosti Google Inc („Google“). Uživatelé mohou funkci DoubleClick-Remarketing-Pixel deaktivovat pomocí „deaktivační stránky“ služby nebo pomocí „deaktivační stránky internetových reklam“ .

7. Cookies

Naše webové stránky používají takzvané soubory cookies v počtu bodů. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány lokálně na vašem počítači prostřednictvím vašeho prohlížeče. Pomáhají nám vytvářet efektivní, bezpečné a uživatelsky přívětivé nabídky. Soubory cookies dále umožňují našim systémům identifikovat váš prohlížeč a nabízet vám vhodné služby. Soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje.