Obchodní podmínky

Zákazníci si mohou zobrazit tyto obchodní podmínky (Obchodní podmínky společnosti DTE) a mohou si je uložit ve formátu PDF. Bezplatný prohlížeč souborů ve formátu PDF je k dispozici na adrese http://get.adobe.com/de/reader/. Naše Obchodní podmínky budou dodatečně zaslány zákazníkům pomocí e-mailu ihned po dokončení prodeje, aby si je mohli zákazníci uložit a vytisknout.

§ 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
(1) Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny smlouvy, dodávky a další služby, poskytované společností DTE Systems GmbH, Maria-von-Linden-Straße 23, 45665 Recklinghausen (dále jako „prodávající“), realizované prostřednictvím internetového obchodu www.chiptuning.de a veškerých dílčích domén náležejících k této doméně.

(2) Nad obchodním vztahem prodávajícího a jeho zákazníků převažuje německé právo. Pokud je zákazníkem spotřebitel, platí tato volba práva pouze do té míry, aby nebyla narušena platnost ochrany udělené nadřazenými právními předpisy státu, ve kterém se spotřebitel obvykle nachází. Použití mezinárodního obchodního práva OSN je vyloučeno.

(3) Smluvním jazykem je němčina.

(4) Pokud je zákazníkem prodejce, veřejná právnická osoba nebo právnická osoba se zvláštním svěřenstvím, je příslušnost soudu v Recklinghausenu. Stejné pravidlo platí, pokud nemá zákazník obecnou příslušnost soudu v Německu nebo je jeho obvyklé bydliště k datu provádění právního úkonu neznámé.
V případě spotřebitelů je příslušnost soudu podle místa bydliště zákazníka.

§ 2 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
(1) Uvedením výrobce, modelu a typu vozidla si může zákazník vybrat produkty z obchodní nabídky prodávajícího a může je vložit do takzvaného nákupního košíku pomocí tlačítka „Vložit do nákupního košíku“. Zákazník odešle závaznou poptávku nákupu zboží ve svém nákupního košíku stisknutím tlačítka „Koupit“. Zákazník si může kdykoliv před odesláním objednávky zkontrolovat a upravit své údaje. Formulář však nelze potvrdit a odeslat do té doby, než zákazník kliknutím označí tlačítko „Souhlasím s obchodními podmínkami“, čímž přijímá tyto smluvní podmínky a uděluje souhlas s tím, že tvoří nedílnou součást jeho objednávky.
(2) Prodávající následně zašle zákazníkovi emailem automatické potvrzení o přijetí. To zahrnuje podrobné údaje objednávky a zákazník si jej může vytisknout pomocí funkce „Tisk“. Automatické potvrzení o přijetí dokládá výhradně skutečnost, že byla objednávka zákazníka přijata poskytovatelem, avšak nepředstavuje souhlas s objednávkou. Smlouva vstupuje v platnost až v okamžiku, kdy prodávající vydá své prohlášení o souhlasu (maximálně do dvou dnů), které musí být zasláno v samostatném e-mailu.

§ 3 CENY, NÁKLADY NA DOPRAVU, DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY A PLATBA
(1) Uvedené ceny jsou platné pro objednávky realizované prostřednictvím internetového obchodu. Všechny ceny zahrnují daň z přidané hodnoty v obvyklé výši, která je jednotlivě rozepsána.

(2) Ceny nezahrnují náklady na dopravu ani balné, se kterými byl zákazník seznámen před uskutečněním objednávky. Výše nákladů na dopravu závisí na hmotnosti a rozměrech zásilky a cílové adrese: viz Náklady na dopravu.

(3) Prodávající dodá zboží kupujícímu na základě některého ze způsobů platby dle výběru zákazníka: platba předem (příkaz k úhradě, PayPal, platební karta), faktura nebo platba v hotovosti při vyzvednutí.

(4) V případě dodání na fakturu je částka splatná ihned po přijetí faktury.

(5) Pokud dojde ze strany zákazníka k prodlení s platbou, má prodávající právo požadovat náhradu škody na základě právních ustanovení a/nebo odstoupení od smlouvy.

§ 4 ODESLÁNÍ A PŘECHOD RIZIKA
(1) Pokud není dohodnuto jinak, bude objednané zboží odesláno na adresu uvedenou zákazníkem. Odeslání probíhá ze skladu prodávajícího.

(2) Pokud není výslovně dohodnuto jinak, je prodávající povinen odeslat zboží během 3-5 pracovních dnů.

§ 5 VÝHRADA VLASTNICTVÍ
Dodávané zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného splnění všech pohledávek z příslušného smluvního vztahu. Pokud je zákazníkem veřejná právnická osoba nebo právnická osoba se zvláštním svěřenstvím nebo prodejce provádějící svoji obchodní činnost nebo osoba samostatně výdělečně činná, zůstává zboží nadto ještě vlastnictvím prodávajícího až do úplného splnění všech pohledávek vyplývajících z probíhajícího obchodního vztahu v kontextu smlouvy.

§ 6 ODPOVĚDNOST ZA VADY MATERIÁLU A PRÁVNÍ VADY

(1) V případě výskytu vad má zákazník právo na záruku, které je regulované zákonem ve smyslu následujících podmínek. Pokud jsou smluvními stranami výhradně prodejci, platní navíc ještě § 377 německého obchodního zákoníku.

(2) Pokud je zákazníkem prodejce, činí záruční doba na nové zboží jeden rok.

(3) Pokud je zákazníkem prodejce, nevztahuje se na použité zboží žádná prodloužená záruka. Pokud je zákazníkem spotřebitel, činí záruční doba na použité zboží 12 měsíců.

§ 7 POVINNOST OZNÁMENÍ V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ BĚHEM PŘEPRAVY
Pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením obalu nebo obsahu, žádáme zákazníka, aby ihned uvědomil doručovatele/dopravce - bez újmy na právech na záruku (§ 7) - a aby tuto skutečnost oznámil neprodleně e-mailem nebo jiným způsobem (faxem/poštou) také prodávajícímu, aby mohl prodávající vůči doručovateli/dopravci uplatnit své nároky.

§ 8 ODPOVĚDNOST
(1) Reklamace zákazníka ohledně poškození jsou vyloučeny. Z omezení odpovědnosti jsou vyloučeny rovněž škody ze strany zákazníka způsobené zaviněnou újmou na životě, těle nebo zdraví, které lze přisoudit porušení zásadních smluvních povinností (hlavní povinnosti) nebo které se týkají odpovědnosti za jiné škody, které lze přisoudit zlému úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany prodávajícího, jeho zákonných zástupců nebo jeho pověřených činitelů. Hlavní smluvní povinnosti jsou takové, jejichž splnění je nezbytné pro dosažení účelu smlouvy.

(2) Pokud se prodávající proviní porušením smluvních povinností z důvodu nevědomé nedbalosti, odpovídá pouze za obvykle předvídatelné škody pro daný typ smlouvy, pokud se nároky zákazníka na úhradu škody netýkají újmy na životě, těle nebo zdraví.

(3) Omezení uvedená v paragrafech 1 a 2 se vztahují také na zákonné zástupce prodávajícího a jeho pověřené činitele, pokud jsou nároky vzneseny přímo proti nim.

(4) Zákonné podmínky záruky na výrobek zůstávají nedotčeny.

§ 9 VYHLÁŠKA O ODPADECH
Dodavatel je zapojen do národního systému likvidace odpadu v souladu s § 6 paragraf 1 německé vyhlášky o obalech.

§ 10 INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE DLE LEGISLATIVY EU (EU č. 524/2013)
Evropská komise vytvoří platformu pro řešení sporů online (OS) začátkem roku 2016 (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). V souladu s čl. 14 paragraf 1 směrnice ES (EU) č. 524/2013 musí každý online prodejce se sídlem v Evropské unii mít na svých webových stránkách umístěn odkaz směřující na platformu ODR. Splňujeme tyto předpisy: ec.europa.eu/consumers/odr/

Poznámka: na dodavatele a partnery společnosti DTE Systems GmbH se vztahují pouze všeobecné podmínky nákupu.