Odstoupení od smlouvy

Pokyny pro odstoupení od smlouvy (pouze pro spotřebitele)

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu kdy vy nebo vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte zboží do fyzického držení.
Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás,

DTE Systems GmbH
Maria-von-Linden-Straße 23
45665 Recklinghausen

Tel.: +49 (0)2361 483906
Fax: +49 (0)2361 483907
E-mail: [email protected]

, musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však vaší povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, jsme povinni vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další poplatky.

S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte zaslat zpět nebo předat bez prodlení, a v každém případě ne později než 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zašlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete bezprostřední náklady na zaslání zboží zpět. Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Poznámka: věříme, že pochopíte, že můžeme přijímat pouze takové vrácené zásilky, které budou odeslány jako frankované balíčky nebo obálky. V případě, že budeme nuceni hradit náklady na vrácení, rádi vám pošleme poštovné předem. Zabraňte prosím poškození a znečištění produktu. Pokud není možné zaslat produkt zpět v originálním obalu, zajistěte prosím jeho vrácení ve vhodném obalu, aby bylo možné zabránit jakémukoliv poškození během přepravy. Výše uvedené postupy nejsou nezbytným předpokladem pro účinné uplatnění práva na odstoupení.

Ke stažení
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy