Změna charakteristiky řídicí jednotky

Popis změny charakteristiky řídicí jednotky

Během analýzy řídicí jednotky dochází k načtení jejího standardního softwaru, jeho modifikaci a následnému nahrání zpět do řídicí jednotky. U většiny vozidel lze zařízení zapojit do jejich OBD zásuvky (palubní diagnostika), u jiných je v současné době pro přístup k paměti EPROM nutná demontáž vlastní řídicí jednotky. U některých řídicích jednotek je dokonce nutné i odpájení paměti EPROM a následná instalace nové paměti.

Optimalizace charakteristiky

Flexibilita a kompatibilita jsou dva klíčové faktory, se kterými výrobci bojují při výrobě motorů, protože potřebují zajistit co nejvyšší funkčnost v mnoha různých zemích po celém světě. Když opouští vozidlo výrobní závod, musí být schopné zvládnout extrémní rozdíly teplot, klimatických podmínek, a také dalších vnějších faktorů - například rozdílnou kvalitu paliva v různých zemích.

 

Motory a řídicí jednotky jsou následně ve výrobním závodě často naladěny tak, aby se vyrovnaly s touto širokou řadou rozdílných podmínek. Druhým faktorem jsou náklady. Náklady na vývoj mohou být obrovské a většina modelů se mimo oblast vývoje neprosadí. A nakonec, protože se výrobcům podařilo najít způsoby nastavení své základní řady pouhým snížením výkonu motoru v rámci programu řídicí jednotky a bez větších nákladů na vývoj, mají možnost vyrábět různé modely s vyšším výkonem, jejichž cena je výrazně vyšší.

Tyto skryté rezervy dokáže společnost DTE uvolnit při optimalizaci provozní charakteristiky vozidla. Máme možnost provádět ladění signálů, jako např. kvality a vstřikování paliva, plnicího tlaku v závislosti na objemu použitého vzduchu, otáček motoru, zatížení a dalších korekčních faktorů, které nám následně pomáhají stanovit vhodnou dobu vstřiku atd.

Deaktivace omezení maximální rychlosti

Pokud je ve vašem voze používáno omezení maximální rychlosti, které byste rádi deaktivovali, je pro vás ideální změna charakteristiky řídicí jednotky.