Colofon

DTE Systems GmbH
Maria-von-Linden Str. 23
D-45665 Recklinghausen

Telefoon: +49 (0) 2361 - 90 585 0
E-mail: [email protected]

Algemeen directeur met vertegenwoordigingsbevoegdheid en verantwoordelijk voor
inhoudelijke informatie vallend onder artikel 55 (2) RStV (Rundfunkstaatsvertrag -door de Duitse deelstaten overeengekomen omroepverdrag):
Christian Grauer

BTW-registratienummer onder artikel 27a UstG (Duitse BTW-wet): DE813665332

Ingeschreven in het handelregister
Registerrechtbank: Recklinghausen
Registratienummer: HRB 4973

Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en het up-to-date zijn van de inhoud. Als dienstverleners dragen wij, op grond van artikel 7 (1) TMG (Duitse telecommonicatiewet), de verantwoordelijkheid voor onze eigen inhoud op deze website, zoals vereist volgens algemene wetten. Krachtens de artikelen 8 tot en met 10 TMG zijn wij evenwel, als dienstverleners, niet gehouden toezicht te houden op verzonden of opgeslagen externe informatie dan wel te zoeken naar omstandigheden welke wijzen op onwettelijke activiteiten. Zulks geldt omvermindert de verplichting tot het verwijderen van in informatie of het blokkeren van het gebruik daarvan op grond van algemene wetten. Aansprakelijkheid in dit verband is evenwel alleen mogelijk van het tijdstip, waarop kennis is verkregen van een specifieke schending van de wet. Wij zullen de relevante inhoud onmidddelijk verwijderen, zodra wij kennis krijgen van dergelijke schendingen van de wet.

Aansprakelijkheid voor links
Onze presentatie bevat links naar andere websites van derden, over de inhoud waarvan wij geen zeggenschap hebben. Om deze reden aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van genoemde websites. De partijen verantwoorde;ijk voor de inhoud van de gelinkte websites zijn in ieder geval de providers dan wel operators van de betreffende websites. De wettelijkheid van de gelinkte websites is gecontroleerd op het tijdstip van de koppeling. Er werden geen sporen van onwettelijke inhoud ten tijde van de koppeling aangetroffen. Van de operator kan evenwel niet in redelijkheid worden verwacht dat hij de inhoud van de gelinkte websites permanent controleert, zonder dat daartoe enige specifieke indicatie van een wetsovertreding bestaat. Wij zullen dergelijke links onmiddellijk verwijderen, zodra wij kennis krijgen van een wetsovertreding.

Copyright
De door de website operators gecreëerde werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor elk gebruik daarvan dat niet valt onder de bescherming van de auteurswet is de toestemming van de betreffende scepper vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. In gevallen waar de inhoud niet werd gecreëerd door de operator, wordt het auteursrecht van de derde partij gerespecteerd. Meer in het bijzonder, de inhoud van derden wort als zodanig geïdentificeerd. Gebruikers wordt verzocht om alle scheningen van auteursrcht aan ons te melden. Inhoud die inbreuk maakt op de rechten van derden zal onmiddellijk worden verwijderd, zodra wij kennis krijgen van dergelijke wetsschendingen.