Data Protection Notice

Wij waarderen uw belangsteling voor onze homepage en onze onderneming. De privacy van uw persoonlijke gegevens tijdens de verzameling, bewerking en het gebruik van gegevens die verband houden met uw bezoek aan onze website is voor ons een belangrijk onderwerp. Uw gegevens worden beschermd overeenkomstig de relevante bepalingen van de geldende wetgeving. Hieronder vindt u informatie over het soort gegevens die wij verzamelen wanneer onze website bezoekt en welk gebruik wij daarvan maken.

de verantwoordelijke entiteit voor de naleving van de wetgeving op de privacybescherming is DTE-Systems GmbH, Maria-von-Linden-Strasse 23, 45665 Recklinghausen. Indien u vragen aangaand ons privacybeleid heeft of rechten of claims gerelateerd aan uw persoonlijke gegevens wilt doen gelden, gelieve u ons een e-mail te zenden aan info@dte-systems.de.

1. Verzameling en verwerking van gegevens

Ieder bezoek aan onze website en iedere oproep van een bestand wordt geregistreerd en opgeslagen voor interne systeemgerelateerd en statistische doeleinden. De geregistreerde gegevens zijn: naam van het opgevraagde bestand, datum en tijd van de opvraag, hoeveelheid verzonden gegevens, registratie van succesvolle opvragen, webbrowser en aanvragend domein.

Gegevens van grote omvang worden alleen verzameld, als u derfelijke informatie vrijwilig verschaft – bijvoorbeeld bij het registreren of het indienen van een vraag.

2. Gebruik en verzending van persoonlijke gegevens

Als u ons persoonlijke gegevens heeft verschaft, zullen wij deze uitsluitend gebruiken voor het beantwoorden van een vraag, het uitvoeren met een met u afgesloten overeenkomst en voor technische adminstratiedoeleinden.

Uw persoonlijke gegevens zullen alleen aan derden of anderszin wordn doorgezonden, indien zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst – in het bijzonder voor de overdracht van gegevens aan leveranciers – of indien dit vereist is voor ten behoeve van factureringsdoeleinden, of indien u vooraf daarvoor toestemming heeft verleend. U bent gerechtigd de door u verstrekte toestemming te allen tijde, met werking voor de toekomst, te herroepen.

De opgeslagen personlijke gegevens worden verwijderd, indien en wanneer u uw toestemming voor opslag herroept, wanneer kennis van de gegevens niet langer vereist is voor het doel dat met de opslag gemoeid was of indien opslag van uw gegevens onwettig op grond van enige andere wettelijke bepalingen.

3. Recht op informatie, recht op toestemming, recht van herroeping, recht van bezwaarmaking

U heeft het recht om, te allen tijde en zonder kosten, informatie te verlangen over uw opgeslagen gegevens en het recht om genoemde gegevens te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren. U kunt desgewenst te allen contact met ons opnemen, met gebruikmaking van onderstaande gegevens:

DTE-Systems GmbH
Maria-von-Linden-Strasse 23,
45665 Recklinghausen
Phone: +49 (0)2361 483906
Fax: +49 (0)2361 483907
Email: info@dte-systems.de

Als wij uw gegevens gebruiken voor een doel, waarvoor op grond van wettelijke bepalingen uw toestemming vereist is, zullen wij in elk afzonderlijke geval daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en bedoelde toestemming opslaan in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de gegevensbeveiliging. U bent gerechtigd, elke door u verstrekte toestemming te allen tijde, met werking voor de toekomst, te herroepen en/of bezwaar aan te tegen toekomstig gebruik van uw gegevens voor advertentie-, marketing en marktonderzoekdoeleinden. Als u een toestemming wilt herroepen of een bezwaar wilt aantekenen, hoeft u ons alleen even een bericht te sturen. Daartoe kunt u zonder bijkomende kosten gebruik maken van de bovengenoemde contactgegevens, uitgezonderd de toepasselijke basistarieven.

4. Veiligheidsaspecten

Wij streven ernaar om alle beschikbare technische en organisatrische middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens zodanig op te slaan dat deze niet toegankelijk zijn voor derden. Wij zijn niet mij machte volledige gegevensbeveiliging te garanderen in het geval van e-mailcommunicatie, en adviseren om die reden om vertrouwelijke informatie per post te verzenden.

5. Plug-ins van sociale netwerken, in het bijzonder facebook

Onze website bevat plug-ins van sociale netwerkprogramma’s, die uitsluitend worden bedreven door de providers van de betreffende sociale netwerken. De plug-ins identificeren zichzelf, zodra zij op onze website verschijnen, via het logo van het betreffende sociale netwerk.

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een plug-in van dit type bevat, wordt rechtstreeks verbinding gemaakt met de servers van de betreffende netwerkoperator. Het effect hiervan is dat de informatie die u heeft bezocht op onze website wordt doorgereikt aan de betreffende operator.

Wanneer u gedurende uw bezoek aan onze website bnt ingelogd via uw persoonlijke gebrukersaccount, kan de betreffende operator uw bezoek toewijzen aan die account. Iedere vorm van interactie met plug-ins, bijv. via aanklikken "Like it" Facebook buttons of invoer van een commentaar, betekent dat de resulterende informatie direct wordt doorgezonden naar de betreffende operator, waar deze wordt opgeslagen.
Wanneer u de overdracht van dergelijke gegevens wenst te verhinderen, moet u uitloggen op de account met het sociale netwerk, voordat u onze website bezoekt.

Zie voor informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling door de betreffende operator, de verdere verwerking en gebruik van uw gegevens door netwerkoperators en de relevante rechten en instelopties voor het beveiligen van uw privacy de Privacyverklaring van de operator van het sociale netwerk dat u gebruikt.

6. Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogeheten “cookies” oftewel tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en analyse van uw websitegebruik mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. Namens de operator van de website gebruikt Google de genoemde informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en aanvullende, aan het gebruik van de website en het internet gerelateerd diensten aan de website-provider te leveren. Het door uw browser aan Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gekoppeld met andere data van Google.

U kunt de opslaggebruik van cookies weigeren via de instellingen van uw browsersoftware, maar dan dient u wel te bedenken dat u daardoor wellicht niet optimaal gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van onze website. U kunt ook de overdracht naar Google van de door de cookie gegenereerde en en aan uw websitegebruik gerelateerde gegevens (incl. uw IP-address) en de verwerking van genoemde gegevens door Google verhinderen door de op de volgende link beschikbare plug-in te downloaden en te installeren: Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Opmerking: In verband met het debat over het gebruik van analyse-tools met complete IP-adressen verklaren wij dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de add-on "_anonymizelp()" en dat IP-addressen derhalve uitsluitend worden verwerkt in afgekorte vorm, waardoor iedere directe tracering van een specifieke persoon onmogelijk wordt gemaakt.

DTE Systems maakt gebruik van de retargeting technologie van DoubleClick-Remarketing-Pixel, een service van Google Inc ("Google"). Gebruikers kunnen de opt-out functionaliteit voor DoubleClick-Remarketing-Pixel gebruiken door naar de “deactiveringspagina” voor DoubleClick te gaan of naar de “deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief” .

7. Cookies

Onze website maaktop een aantal plaatsen gebruik van zogeheten cookies Cookies zijn kleine bestanden, die op de harde schijf van uw computer worden gezet en dor uw browser worden opgeslagen. Deze helpen om onze aanbiedingen effectiever, veiiger en gebruikersvriendelijker te maken. Daarnaast stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te identificeren en u dienstverlening aan te bieden. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens.