Personverninformasjon

Vi setter pris på interessen du har vist for hjemmesiden og foretaket vårt. For oss er det viktig å beskytte personopplysningene dine ved innhentingen, behandlingen og bruken av data i forbindelse med ditt besøk på hjemmesiden vår. Opplysningene dine beskyttes iht. lovfestede forskrifter. Nedenfor finner du informasjon om hvilke opplysninger som registreres når du besøker hjemmesiden vår, og hvordan disse brukes.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger er

DTE Systems Norge
Pb 138
2801 Gjøvik

Dersom du skulle ha spørsmål vedrørende personvern eller vil fremme rettigheter eller krav knyttet til personopplysningene, kan du sende en e-postmelding til [email protected]

1. Innhenting og behandling av data
All bruk av hjemmesiden vår og all henting av filer som er lagret på hjemmesiden vår, blir registrert og lagret. Lagringen brukes til interne systemrelaterte og statistiske formål. Følgende blir registrert og lagret: Navn på filen som hentes, datoen og klokkeslettet for hentingen, overført datamengde, melding om vellykket henting, nettlesertype og forespørrende domene.

Ytterligere personopplysninger blir bare registrert når disse gis frivillig, f.eks. i forbindelse med en forespørsel eller registrering.

2. Bruk og videreformidling av personopplysninger
I den utstrekning du har gitt oss tilgang til personopplysninger, vil vi bare bruke disse til å svare på forespørsler fra deg, behandle avtaler som er inngått med deg, og til teknisk administrasjon.

Dine personopplysninger videreformidles bare til tredjepart eller overføres for øvrig når dette er nødvendig av hensyn til avtalebehandlingen – især videreformidling av bestillingsdata til leverandører, avregningsformål eller når du har samtykket til dette på forhånd. Du har rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke som du har gitt med virkning for fremtiden.

De lagrede personopplysningene blir slettet dersom du trekker tilbake ditt samtykke til lagring, dersom kjennskap til disse ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med lagringen, eller hvis lagringen av opplysningene ikke er tillatt av andre lovbestemte grunner.

3. Rett til innsyn, samtykke, angrerett og innsigelsesrett
Du har til enhver tid rett til gratis innsyn i dine lagrede opplysninger samt rett til å få korrigert, slettet eller sperret disse. Kontakt oss om ønskelig. I slike tilfeller henvender du deg til

DTE Systems Norge
Pb 138
2801 Gjøvik
Tlf.: +47 61 17 50 05
E-post: [email protected]

I den utstrekning vi bruker data til et formål som iht. lovbestemmelsene krever ditt samtykke, vil vi alltid uttrykkelig be om dette og registrere ditt samtykke i samsvar med personvernforskriften. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket som du har gitt med virkning for fremtiden, og/eller rette innsigelser mot fremtidig bruk av dine opplysninger til reklame, markeds- og opinionsforskning. En enkel melding til oss er tilstrekkelig for å trekke tilbake et samtykke eller fremme innsigelse. Da kan du benytte kontaktdataene som er angitt ovenfor, uten at det påløper deg andre kostnader enn overføringskostnadene iht. basistaksten.

4. Sikkerhetsinformasjon
Ved hjelp av tekniske og organisatoriske tiltak gjør vi vårt ytterste for å lagre personopplysningene på en slik måte at tredjepart ikke får tilgang til dem. Ved kommunikasjon per e-post kan vi ikke garantere for datasikkerheten. Derfor anbefaler vi å sende fortrolige opplysninger med vanlig post.
 
5. Plugins for sosiale nettverk, især Facebook
Nettstedet vårt inneholder programmer (plugins) fra sosiale nettverk – især Facebook. Disse drives utelukkende av tilbyderne av de aktuelle sosiale nettverkene. Som en del av vårt nærvær på internett er disse programmene gjort synlige i form av logoen til de aktuelle sosiale nettverkene.

Når du besøker en av nettsidene våre som inneholder et slikt program, opprettes det en direkte forbindelse til den aktuelle tilbyderens server. På den måte formidles informasjon om at du har besøkt nettstedet vårt til den aktuelle tilbyderen.

Såfremt du er logget inn via din personlige brukerkonto når du besøker nettstedet vårt, kan den aktuelle tilbyderen tilordne nettstedbesøket til denne kontoen. Gjennom samhandling med plugin-programmer, f.eks. å klikke på «Liker»-knappene på Facebook eller legge igjen en kommentar, formidles denne informasjonen direkte til tilbyderen, der den blir lagret.
Hvis du vil forhindre slik formidling av data, må du logge deg ut av brukerkontoen din hos tilbyderen av det sosiale nettverket før du besøker nettstedet vårt.

Formålet med og omfanget av den aktuelle tilbyderens innsamling av data samt den videre behandlingen og bruken av opplysningene dine, i likhet med dine rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte privatsfæren, finner du i personverninformasjonen til den aktuelle tilbyderen av det sosiale nettverket som du bruker.

6. Google Analytics
Dette nettstedet benytter Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. ( «Google» ). Google Analytics gjør bruk av såkalte «cookies», informasjonskapsler/tekstfiler som lagres på datamaskinen din og gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Opplysningene som informasjonskapselen genererer om din bruk av nettstedet, blir som regel overført til og lagret på en av Googles servere i USA. På oppdrag fra tilbyderen av nettstedet vil Google bruke disse opplysningene til å evaluere din bruk av nettstedet for å kunne utarbeide rapporter om nettstedaktivitetene, og for å levere andre tjenester forbundet med nettsted- og internettbruken til tilbyderen av nettstedet. IP-adressen som overføres av nettleseren din i forbindelse med Google Analytics, blir ikke flettet sammen med andre data fra Google.

Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres ved hjelp av en innstilling i nettleserens programvare. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i så fall eventuelt ikke vil kunne bruke alle funksjoner på nettstedet i fullt omfang. Videre kan du forhindre at data som informasjonskapselen genererer om din bruk av nettstedet (herunder IP-adressen din) registreres av Google samt Googles videre behandling av disse dataene, ved å laste ned og installere plugin-programmet under denne lenken: tools.google.com

Merk:
I lys av diskusjonen om bruk av analyseverktøy med fullstendige IP-adresser vil vi gjerne gjøre oppmerksom på at dette nettstedet benytter Google Analytics med tillegget «_anonymizelp()», og at IP-adresser derfor bare viderebehandles i avkortet form, slik at de ikke kan knyttes direkte til personer.

Som Re-Targeting-teknologi benytter DTE Systems DoubleClick-Remarketing-Pixel, en tjeneste fra Google Inc. («Google»). Brukeren kan deaktivere DoubleClick-Remarketing-Pixel ved å hente opp deaktiveringssiden for DoubleClick eller deaktiveringssiden for Network Advertising Initiative.

7. Informasjonskapsler
Internettsidene våre benytter såkalte informasjonskapsler (cookies) på flere steder. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen og i nettleseren. De brukes til å gjøre tilbudet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikrere. Videre gjør informasjonskapslene det mulig å for systemene våre å gjenkjenne nettleseren din og tilby deg tjenester. Informasjonskapsler inneholder ingen personopplysninger.