DTE-tuningteknologier

Garantert mer effekt

PowerControl kobles til motorstyringens sentrale sensorer. På den måten blir alle inngående signaler registrert, optimalisert og videresendt dynamisk til kontrollenheten. Alle styringsparametere tilpasses optimalt i hvert effektområde. Her satser DTE på de nyeste tuningteknologiene.

Siste generasjon multikunnskapsfeltteknologiSiste generasjon multikunnskapsfeltteknologi
Intern utvikling for intelligent tilleggsytelseIntern utvikling for intelligent tilleggsytelse
Nøyaktig koordinering av individuelle kjøretøyNøyaktig koordinering av individuelle kjøretøy

Multikaraktertistikkteknologi

Karakteristikker for hvert effekttrinn

I multikarakteristikkteknologien som er utviklet av DTE Systems, optimaliseres inntil fem kanaler i sanntid – det være seg commonrail- eller ladetrykk, turbotrykk, innsugningsmanifoldtrykk eller luftmasse, PowerControl styrer på perfekt vis de teknologisk mest krevende motorene av de nyeste generasjonene i en flerdimensjonal multikarakteristikk med alle relevante motorparametere. Dette gjøres i henhold til tre programmer som føreren kan velge blant – Sport, Dynamic eller Efficiency*.

Kompatibel med dieselpartikkelfilter

Ren effekt.

En annen fordel ved multikarakteristikkteknologien er at de lovfestede og spesifiserte utslippsverdiene for kjøretøyet overholdes. Som følge av den optimaliserte forbrenningen i alle effektområder, utnyttes drivstoffet 100 % effektivt. Dermed kan PowerControl også brukes på kjøretøyer med dieselpartikkelfilter uten begrensninger. Overholdelsen av avgassverdiene bekreftes av kjøretøyspesifikke deleerklæringer.

Adaptive Sensor System

Intelligent ekstraeffekt når føreren ber om det.

Basert på alle relevante motordata registrerer Adaptive Sensor System motorens aktuelle belastning og stiller en tilsvarende ekstraeffekt til rådighet. Dersom føreren ber om mye effekt, f.eks. i forbindelse med en forbikjøring, forsterkes tuningen automatisk. Dersom ekstraeffekten ikke hentes ut, reduseres tuningen sømløst. Enhver tilpasning av den originale motorstyringen foregår perfekt synkront og dynamisk. Og det gjøres ikke bare ut fra belastningen, men også turtallsavhengig for få et best mulig effektutbytte. Mer effekt ved behov, og lavere drivstofforbruk når det er mulig – det er adaptiv tuning med DTE-teknologi.

Not only are the best performance yields based on engine load state but also on road speeds, that’s what DTE’s adaptive tuning technology offers, more power with less fuel usage.

Auto Adjust-funksjon

Tilpasser seg automatisk den enkelte fører.

Med denne innovasjonen kan systemene til DTE lære seg kjøretøyets egenskaper. Minnefunksjonen registrerer allerede etter en kort innkjøringstid de individuelle dataene for de ulike innsprøytingssyklusene. Informasjonen som innhentes derfra, tjener som grunnlag for optimaliseringen. På den måten utlignes standardtoleranser slik at man oppnår et optimalt resultat for alle kjøretøy – helt uten arbeidskrevende manuelle innstillinger.

Engine Protect+

Mer beskyttelse og økt sikkerhet for kjøretøyet ditt.

Med Engine Protect+ innfører DTE en hel rekke nye sikkerhetsstandarder. De overvåker motorstyringens signaler kontinuerlig og beskytter de tilkoblede sensorene og motorstyringen mot overbelastning. Luft-/drivstoffblandingen blir værende i de fysisk effektive områdene. Motorens beskyttelsesfunksjoner opprettholdes og de lovfestede utslippsverdiene påvirkes ikke.

Multiprotokoll-teknologi

En milepæl innenfor chiptuning.

Den innovative multiprotokoll-teknologien i PowerControl SNT forener både analoge og digitale motorstyringsteknologier. DTE-effektøkningssystemet registrerer og optimaliserer de digitale SENT-signalene og samtidig viktige analoge signaler fra motostyringen. PowerControl SNT er effektøkningen for alle kjøretøyer av nyeste generasjon med digital SENT-teknologi.