Veiledning om angrerett

Kun for forbrukere

Du har rett til å tilbakekalle denne avtalen innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er på fjorten dager, regnet fra den dagen du eller en tredjepart navngitt av deg, og som ikke er speditøren, har tatt varene i besittelse.

For å utøve angreretten, må du informere oss,

DTE Systems Norge
Pb 138
2801 Gjøvik

Tlf.: +47 61 17 50 05
Faks: +47 94764000
E-post: [email protected]

i form av en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, telefaks eller e-post) om at du har bestemt deg for å tilbakekalle denne avtalen.

Til dette kan du benytte den vedlagte malen for angreskjema, men dette er ikke noe krav. For å ivareta angrefristen er det også tilstrekkelig at du sender oss meldingen om at du utøver angrefristen før angrefristen er gått ut.

Følger ved bruk av angreretten

Hvis du tilbakekaller denne avtalen, må vi umiddelbart tilbakebetale alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inklusive leveringskostnader (unntatt ekstra kostnader pga. av at du har valgt en annen type forsendelse enn vår standardforsendelse), og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottar meldingen om at du tilbakekaller avtalen. Til tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Det vil ikke under noen omstendigheter bli beregnet gebyrer for tilbakebetalingen.

Vi kan nekte å utføre tilbakebetaling til vi har mottatt varen i retur, eller til du dokumenterer at du har sendt varen tilbake, alt ettersom hvilket tidspunkt som inntreffer først.

Du må straks, og i alle fall senest inne fjorten dager fra den dagen du meddelte oss at du tilbakekaller avtalen, sende eller levere varen til oss. Fristen er ivaretatt såfremt du sender varen innen utgangen av fristen på fjorten dager. Du må dekke kostnadene som påløper ved returforsendelse av varene. Du må betale for et eventuelt verditap på varen, dersom verditapet kan tilskrives håndtering av varen ut over det som er nødvendig for å kontrollere varens beskaffenhet, egenskaper og funksjonsmåte.

Merk deg følgende: I den grad det er mulig, ber vi deg om å ikke returnere varen ufrankert, men som frankert pakke til oss. Vi refunderer også portoutgiftene på forhånd, i den utstrekning vi skal dekke returkostnadene. Unngå skader på og tilgrising av varen. Returner fortrinnsvis varen i originalemballasjen sammen med alt tilbehør og alle emballeringskomponenter. Dersom du ikke lenger har originalemballasjen, må du sørge for egnet emballering for å unngå transportskader. De forannevnte måtene å gjøre det på er ingen forutsetning for effektiv utøvelse av angreretten.