Garantert mer effekt

Seks viktige punkter for sikkerhet ved chiptuning


1. Effektøkning som er testet på dynamometer og i bruk

Produktenes sikkerhet har høyeste prioritet hos oss. Utviklings- og forbedringsarbeider utføres bare på nye kjøretøyer. Data for modifisering av programvare innhentes kun på vårt MAHA-dynamometer. Det er bare gjennomprøvde effektøkningsløsninger som benyttes på kjøretøyet ditt. Disse har bevist at de duger og er kompatible med motoren i omfattende forsøksserier. Alle beskyttelsesfunksjoner i motorkontrollenheten samt muligheten for elektronisk feilsøking, opprettholdes. Heller er ikke de spesifiserte avgassverdiene overskrides.
 

2. Aldri tuning opp til maksimumsgrensen

Filosofien vår er «forsvarlig tuning» med utnyttelse av de toleransene som finnes. Da er ikke målsettingen det maksimale som kan oppnås, men det optimale nivået som ikke medfører slitasje.

3. Made in Germany

Tuningproduktene våre, deriblant PowerControl og PedalBox, produseres etter de høyeste sikkerhets- og kvalitetsstandardene i Tyskland.

4. Vi er medlem av den tyske foreningen av tyske biltunere (Verband Deutscher Automobil Tuner – VDAT)

Prof. h.c. Bodo Buschmann, president i VDAT, sammenfattet fordelene ved å være medlem i VDAT slik: «Kunder som kjøper tuningutstyr bør se etter VDAT-kvalitetsmerket. For sluttbrukeren er dette det synlige beviset på at det er et kvalitetsprodukt fra et medlem av VDAT. Tuning signert og forseglet.»

5. Omfattende garantiytelser

Vi gir omfattende garantier ut over hva som er lovpålagt om tilfredshet med produktene samt kjøretøyets integritet.

6. Deleerklæring inkludert

Hos DTE Systems inngår en modellspesifikk deleerklæring for mer enn 4,000 ulike kjøretøyer som standard i leveringsomfanget. Dette gjør det enkelt å få godkjent modifiseringen av kjøretøyet ved alle relevante kontrollinstanser.

Dette tar bare noen minutter, og i Tyskland gjennomføres dette f.eks. av TÜV, DEKRA eller en KÜS-sakkyndig. Dermed slipper man en tidkrevende og kostbar individuell godkjenning (iht. den tyske forordningen om registrering av kjøretøyer– §21 StvZo).
 
Alle våre deleerklæringer er utstedt av anerkjente kontrollorganisasjoner, som er autorisert av det tyske myndighetsorganet som godkjenner biler og andre kjøretøyer (Kraftfahrt-Bundesamt). De er gyldige i Tyskland og Østerrike og aksepteres av alle anerkjente kontrollorganer. Se etter skiltet «med deleerklæring» i nettbutikken vår. Det blir fortløpende foretatt eller utarbeidet sertifisering av flere kjøretøyer. Les selv hvordan kontrollorganisasjoner bekrefter effektøkning, kompatibilitet med hensyn til kjøreegenskaper og overholdelse av utslippsverdier for produktene våre. Her kan du se et eksempel på en slik deleerklæring.
 

Trenger jeg en deleerklæring og forsikring?

Ja! Uten en deleerklæring vil monteringen føre til at personbilens typegodkjenning opphører. I slike tilfeller krever lovlig bruk av kjøretøy at typegodkjenningen gjenopprettes ved en individuell godkjenning av et ansvarlig kontrollorgan iht. § 21 StVZO (Tyskland).

Juridisk informasjon

Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at bruk av kjøretøyet uten få godkjent modifiseringen av en kontrollinstans i tillegg til oppføring i dokumentene, ikke bare fører til at typegodkjenningen opphører, men at dette også innebærer at forsikringsdekningen opphører. For øvrig kan enhver effektøkning gjennom chiptuning ha konsekvenser for lovfestede garantikrav overfor selger eller produsenten.