Innovativ effektoptimalisering for lastebilen din

Mer effekt. Mindre forbruk!

Maksimal effekt med et en effektiv og bærekraftig kost-nytte-faktor: Det er PowerControl. DTE-injektortuningen optimaliserer innsprøytningen med en forbedret karakteristikk, og sørger på den måten for en høyere virkningsgrad. Dermed senkes drivstofforbruket varig – et godt utgangspunkt for enhver bilpark.

Denne fordelen kan du regne med!

Med effektoptimalisering fra DTE oppnår du en betydelig drivstoffbesparelse på inntil 12 %. Dermed får du et direkte konkurransefortrinn med vår tilleggskontrollenhet PowerControl. For økonomisk effektivitet er en svært viktig faktor i tider med økende energikostnader.

Sats på mer effekt til virksomheten din:

  • Mer effekt og dreiemoment ✔
  • Ca. 12 % drivstoffbesparelse ✔
  • Mer utbytte med mindre bruk ✔

Monter selv, eller bruk vår service for montering på stedet – test oss nå!

Med den medfølgende monteringsveiledningen kan du uten problemer montere PowerControl selv. Alternativt kan du benytte deg av vår service for montering på stedet! Test vår lastebiltuning helt uten risiko, og bli overbevist.


» DTE lastebilnyheter

Med en effektøkning fra DTE kan du bruke lastebilen med mer kraft og effekt samt optimalisert dreiemoment i enhver tenkelig arbeidssituasjon.

Nyhet: Iveco Stralis 420 (Euro 6)

Ved å forlenge innsprøytningstidene og optimalisere de enkelte sylindersignalene økes effekten til Iveco Stralis med 55 hk til 515 hk. Likeledes krafttilskuddet for dreiemomentet: det øker med 250 Nm til 2400 Nm. I tillegg til det reduserte drivstofforbruket til Iveco Stralis, reduseres også antallet stigningsbetingede girskift.

>>les mer

Optimalisert: Scania R520 (Euro 6)

Injektortuningen PowerControl PDX optimaliserer maksimumsverdiene for effekt og dreiemoment for V-motoren på 16,4 liter: Effekten øker med 55 hk fra 520 til 575 hk. Dreiemomentet økes med 230 Nm fra 2700 til 2930 Nm. Slik forbedrer PowerControl PDX virkningsgraden til Scania R520 i hele motorkarakteristikken.

>>les mer

DTE-injektortuning med PowerControl PDI

PowerControl PDI er den nye injektortuningen fra DTE Systems. For å optimalere effekten styres injektorene direkte av tuningmodulen. Via injektorene sprøytes drivstoffet inn i de enkelte sylindrene. Da jobber PowerControl PDI med den største presisjon: Avhengig av belastningstilstanden og det aktuelle turtallet, beregner modulen hvordan innsprøytningstidene kan optimaliseres i sanntid.

>>les mer


Innovativ: Multikarakteristikkteknologien til DTE

Den siste nyvinningen på området tilleggskontrollenheter er DTEs multikarakteristikkteknologi. 4-8 karakteristikker lagres i tilleggskontrollenheten, og disse hentes frem og aktiveres ut fra bruksområdet. Det innebærer optimale effekt- og dreiemomentverdier, sammen med et særdeles lavt drivstofforbruk.

Ren: Best kompatibilitet med dieselpartikkelfiltre

På grunn av betydelig finere forstøvning av drivstoffet som sprøytes inn, optimaliseres forbrenningen og drivstoffet utnyttes lang mer effektivt. Ingen røyk- eller sotdannelse. Våre tilleggskontrollenheter er kompatible med alle dieselpartikkelfiltre og oppfyller selvsagt den strenge Euro 6-normen.

Smart gjennomtenkt: Minnefunksjonen

Kontrollenhetene er konstruert slik at de skal lære seg kjøretøyenes individuelle egenskaper og effektspesifikasjoner. Minnefunksjonen registrerer allerede etter en kort innkjøringstid de individuelle dataene for de ulike innsprøytingssyklusene, avhengig av belastningstilstanden. Informasjonen som da hentes ut, tjener som grunnlag for effektoptimaliseringen. Standardtoleransene blir dermed utlignet og revidert for oppnå et optimalt resultat av tuningen av kjøretøyet ditt.

Merk deg også vår juridiske informasjon

Montering av en tilleggskontrollenhet utgjør en konstruksjonsmessig endring, som uten at den oppføres i kjøretøyets godkjenningsdokumenter i form av deleerklæring eller separat godkjenning etter testrapport, kan føre til at typegodkjenningen trekkes tilbake og til tap av forsikringsdekningen. DTE Systems er gjerne behjelpelig med å skaffe til veie de nødvendige dokumentene! Effektøkning ved hjelp av chiptuning eller tilleggskontrollenhet kan føre til at garantikrav overfor selger eller eventuelle garantikrav overfor produsenten bortfaller. Be oss gjerne om informasjon om forsikringsalternativer.