Omprogrammering: Slik smekker ting på plass

Byttet kjøretøy? Benytt deg av vår service som DTE-kunde

Effektøkning ved hjelp av en tilleggskontrollenhet har den fordelen at både monteringen og tilbakeføringen til standardtilstanden er enkel.

Og ved bytte av kjøretøy kan tilleggskontrollenheten settes inn i et annet kjøretøy, forutsatt at motoren er kompatibel.

Derfor skal du benytte deg av vårt servicetilbud: Ved bytte av kjøretøy kan du få omprogrammert kontrollenheten din gratis av oss.