Seriell tuning

Vi gir deg oversikten

Under en klassisk chiptuning (seriell tuning) blir den originale kontrollenhetsprogramvaren lest ut, modifisert og deretter lastet inn igjen. På de fleste kjøretøyer er det mulig å gjøre dette via OBD-kontakten (omborddiagnose), mens det i andre tilfeller er nødvendig å demontere kontrollenheten for å få direkte tilgang til den elektroniske brikken (chipen – lagringsmodulen som styringsprogramvaren lagres i). Noen ganger (sjelden) kan det også være nødvendig å lodde ut brikken for deretter å lodde inn igjen den modifiserte brikken.

Karakteristikkoptimalisering

Fabrikantene produserer motorene slik at de er mest mulig kompatible og fleksible i forhold til landene kjøretøyene skal til.

Når kjøretøyene forlater fabrikken må de følgelig kunne takle ekstreme forskjeller i temperatur- og klimabetingelser samt andre miljøpåvirkninger. Dessuten: Selv drivstoffene er ikke de samme i alle land!

Det er nettopp disse ubrukte kraftreservene vi tar for oss med karakteristikkoptimaliseringen. Vi optimaliserer f.eks. drivstoffmengde og -innsprøyting sammen med ladetrykket, avhengig av signalene fra sensorene for eksisterende luftmasse, turtall, belastning og andre korrigerende faktorer, og beregner den nødvendige innsprøytingstiden osv.

Oppheving av Vmax-sperre

Hvis du kjører en bil med begrenset topphastighet, og er interessert i å oppheve denne Vmax-sperren, er det bare en klassisk chiptuning som duger.