Genel iş koşulları

Genel koşullar

Bu genel koşullar PDF formatında müşteri tarafından çağrılabilir ve kaydedilebilir (DTE Genel Koşullar). PDF dosyasını açmak için bir PDF dosyasını http://get.adobe.com/reader adresinden ücretsiz indirebilirsiniz. Ayrıca satış işlemlerinden sonra genel koşullar müşteriye doğrudan e-posta yoluyla gönderilir, bu sayede müşteri bunları kaydedebilir ve yazdırabilir.

§ 1 GENEL
(1) Bu genel koşullar, DTE Systems GmbH, Maria-von-Linden-Straße 23, 45665 Recklinghausen (bundan böyle: "Satıcı") tarafından tüm sözleşmeler, teslimatlar ve diğer hizmetler için geçerlidir ve Online mağaza www.chiptuning.com ve domaine ait tüm alt domainleri kapsar.

(2) Satıcı ve müşteri arasındaki iş ilişkiler, Federal Almanya Cumhuriyeti hukukuna tabidir. Tüketicilerde bu hukuki seçim sadece, sunulan korumanın, tüketici olarak olağan ikametin bulunduğu ülkenin hukukunun cebri hükümleri tarafından alınmadığı ölçüde geçerlidir. UN satın alma hakkını geçerli değildir.

(3) Sözleşme dili Almancadır.

(4) Müşteri tüccarsa veya kamu hukukuna tabi bir tüzel kişiyse veya kamu hukukuna tabi hukuki bir varlıksa, yetkili mahkeme Recklinghausen'dir. Aynı şey, bir müşterinin dava açılması sırasında Almanya'da genel bir tebligat adresine veya ikamet adresine veya sürekli ikametgaha sahip olmaması durumunda da geçerlidir. Tüketicilerin tebligat adresi müşterinin ikamet adresidir.

§ 2 SÖZLEŞME AKDİ
(1) Müşteri, mağaza üzerinden satıcının stokundan, araç üreticisini, modelini ve tipini girerek ürünleri seçebilir ve bunları "Sepete ekle" butonu üzerinden bir alışveriş sepetinde toplayabilir. "Satın al" butonu üzerinden, sepetteki ürünlerin satın alma işlemine dair bağlayıcı bir teklif sunar. Müşteri siparişi göndermeden önce verileri her zaman değiştirebilir ve görüntüleyebilir. Başvuru ancak, müşteri "Genel koşulları kabul et" butonu üzerine tıklayarak bu sözleşme şartlarını kabul ettiğinde ve bunun sayesinde başvurusunu aldığında gönderilir ve aktarılır.

(2) Satıcı bunun üzerine müşteriye e-posta yoluyla, müşterinin siparişinin tekrar gösterildiği ve "Yazdır" fonksiyonu üzerinden yazdırılabilen otomatik bir alındı onayı gönderir. Otomatik alındı onayı sadece, müşteri siparişinin hizmet sağlayıcıya ulaştığını belgelendirir ve teklifin kabul edildiği anlamına gelmez. Sözleşme ancak kabul beyanının satıcı tarafından özel bir e-postayla doğrudan iletilmesiyle (azami iki gün) gerçekleşir.

§ 3 ÜCRETLER, GÖNDERİM MASRAFLARI, KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖDEME
(1) Online mağaza üzerinden siparişlerde, orada belirtilen fiyatlar geçerlidir. Tüm fiyatlara, yasal katma değer vergisi dahildir ve bu özellikle belirtilmiştir.

(2) Ücretlere gönderim ve paketleme masrafları dahil değildir ve müşteriye siparişi onaylamadan önce bildirilir. Gönderim masrafları, ürünün ağırlığının ve ölçülerinin yanında istenilen teslimat hedefine de bağlıdır: bkz. gönderim masrafları.

(3) Müşterilere satıcı tarafından yapılan teslimat, müşterinin dilediği ödeme yöntemi karşılığında gerçekleştirilir: Peşin ödeme (havale, Paypal, kredi kartıyla ödeme), veresiye satış veya teslimatta nakit ödeme.

(4) Veresiye teslimat durumunda ödeme, en geç fatura düzenlendikten hemen sonra yapılmalıdır.

(5) Bir müşteri ödeme yükümlülüğünü geciktirirse, satıcı yasal hükümler uyarınca tazminat talebinde bulunabilir ve/veya sözleşmeden cayabilir.

(6) Veresiye ve kredili ödeme (Online mağaza üzerinden siparişlerde tüketiciler için)
Klarna ile işbirliğiyle size veresiye satış ve taksitli satış ödeme seçeneklerini sunuyoruz. Lütfen Klarna faturalı ve Klarna taksitli satışların sadece tüketiciler için olduğunu ve ödemenin Klarna'ya yapılması gerektiğini göz önünde bulundurun.

Klarna Faturası
Ödeme vadesi fatura tarihinden itibaren 14 gündür. Fatura, ürünün gönderilmesi sırasında düzenlenir ve e-posta üzerinden veya ürünle birlikte gönderilir. Faturalı satış genel koşullarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Klarna taksitli satış
Klarna'nın finansman servisiyle alışverişinizi esnek bir şekilde, toplam ücretin en az 1/24 aylık taksitleriyle (ancak en az 6,95 € olmak üzere) ödeyebilirsiniz. Genel koşulları ve tüketici kredilerine dair Avrupa Birliği standart bilgileri dahil olmak üzere Klarna taksitli satışa dair diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Veri koruma notları
Klarna veri bilgilerinizi kontrol eder ve değerlendirir ve haklı bir gerekçe ve sebep olması durumunda diğer şirketlerle ve kredi kuruluşlarıyla bir veri alışverişinde bulunur. Kişisel verileriniz, geçerli veri koruma hükümleri ve Klarna veri koruma hükümleri çerçevesinde işlenmektedir.

§4 TESLİMAT VE RİSKİN DEVRİ
(1) Sipariş edilen ürünler, sözleşmeyle aksi kararlaştırılmamışsa, müşteri tarafından belirtilen adrese teslim edilir. Teslimat, satıcının deposundan gönderilir. (2) Satıcı ürünü, aksi durum kararlaştırılmamışsa, 3-5 iş günü içerisinde gönderir.

§ 5 MÜLKİYETİN MUHAFAZASI
Teslim edilen ürünler, sözleşmedeki tüm alacaklar ödenene kadar; müşterinin kamu hukukuna tabi bir tüzel kişi veya kamu hukukuna tabi hukuki bir varlık veya ticari ya da serbest mesleki faaliyetini sürdüren bir müteşebbis olması halinde, bunun yanında sürdürülen ticari ilişkiden doğan, satıcının sözleşmeyle bağlantılı olarak hakkı bulunan tüm alacaklar ödenene kadar satıcıya aittir.

§ 6 MADDİ VE HUKUKİ KUSURLARDA SORUMLULUK
(1) Kusurlar mevcut olduğu sürece, müşteri aşağıdaki hükümler ölçüsünde yasal garanti haklarından yararlanabilir. Sözleşmede sadece tüccarlar yer alıyorsa, ayrıca §§ 377 ff. HGB de geçerlidir.
(2) Müşteri bir müteşebbis ise, bu durumda yeni ürünlerin garanti süresi bir yıldır. (3) Kullanılmış ürünlerde müteşebbisler garanti verilmez, tüketicilerde kullanılmış ürünlerin garanti müddeti 12 aydır.

§ 7 NAKLİYE HASARLARINDA BİLGİLENDİRME SORUMLULUKLARI
Ürünler ambalajda veya içerikte gözle görülür hasarlarla teslim edilirse, müşterinin garanti haklarını zarara uğratmadan (§ 7) derhal nakliye firmasına reklamasyonda bulunması ve nakliye firmasına karşı muhtemel hakların korunması amacıyla, en kısa sürede e-posta yoluyla veya başka bir şekilde (faks/posta) satıcıyla iletişime geçilmesi rica olunur.

§ 8 SORUMLULUK
(1) Müşteri tazminat talebinde bulunamaz. Müşterinin hayatını, bedenini, sağlığını tehdit eden veya temel sözleşme yükümlülüklerinin (asli yükümlülükler) ihlal edilmesinden doğan tazminat taleplerinin yanı sıra satıcının, onun yasal temsilcisinin veya görevini yerine getirmesinde yardımcı olan kişilerin kasıtlı veya ağır ihmale dayalı yükümlülük ihlallerinin neden olduğu diğer zararlardan doğan yükümlülük bundan hariç tutulmaktadır. Temel sözleşme yükümlülükleri, sözleşme hedefinin yerine getirilmesi için ifa edilmesi gerekli yükümlülüklerdir.
(2) Temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlal edilmesi halinde satıcı sadece sözleşmeye özgü, öngörülebilir zararların, basit bir ihmale dayalı olarak, müşterinin hayatını, bedenini, sağlığını ihlal eden bir tazminat talebi söz konusu olması durumunda sorumludur.
(3) Paragraf 1 ve 2'nin kısıtlamaları, satıcının yasal temsilcilerine ve görevini yerine getirmesinde yardımcı olan kişilere karşı taleplerin geçerli kılınması halinde, bunların lehinde de geçerlidir.
(4) Ürün Sorumluluk Yasası'nın yönetmeliklerine halel gelmemektedir.

§ 9 PAKETLEME YÖNETMELİĞİ
Satıcı, paketleme yönetmeliği § 6 par. 1 uyarınca, kapsamlı bir atığa çıkartma sistemine bağlıdır.

§ 10 GÖNÜLLÜ İADE GARANTİSİ
(1) DTE Systems satıcıya gönüllü bir iade garantisi sunmaktadır:
(2) DTE Systems Online Shop stokundan yapılan tüm alışverişlerde, yasal iptal hakkının yanında, malın teslim edilmesini takip eden toplam 30 boyunca bir gönüllü iade garantisi sağlıyoruz. Satış sözleşmesinin onaylanmasından ve 14 günlük iptal süresinin sona ermesinden sonra da, ürünü aldıktan sonraki 30 gün içinde (süre başlangıcı malı aldıktan sonraki gün) bize eksiksiz ve hasarsız bir durumda göndermeniz halinde bile sözleşmeden cayabilirsiniz. Ürünün zamanında gönderilmesi, sürenin korunması için yeterlidir.
(3) Ürünün geri gönderileceği adres: DTE Systems GmbH, Maria-von-Linden-Straße 23, 45665 Recklinghausen, Almanya.
(4) Sözleşmeyle düzenlenmiş gönüllü iade garantisi, yasal haklarınıza ve taleplerinize halel getirmez. Özellikle yasal iptal hakkınız ve yasal garanti haklarınız kısıtlanmadan korunur.

§ 11 Not AB arabuluculuğu
AB komisyonu, mahkeme dışı arabuluculuk için bir platform oluşturmuştur. Tüketiciler, bir online sipariş ile bağlantılı anlaşmazlıkları, önce mahkeme dışında çözme olanağına sahiptir. İhtilafların giderilmesi platformunu buradan bulabilirsiniz:http://ec.europa.eu/consumers/odr

Tüketici soruları için e-posta adresimiz: [email protected]

Not: DTE Systems GmbH'nin dağıtımcıları için sadece Genel Satın Alma Koşulları geçerlidir.